SE

Utköp av datorer blir möjligt för ?rets avg?ngselever

Vid ?rets möte för International Congress of Arctic Social Sciences, ICASS, valdes Arcums förest?ndare Peter Sköld, Ume? universitet, till president för International Arctic Social Sciences Association, IASSA.

Detta innebär att Arcum under de nästkommande tre ?ren ska leda IASSA och inneha dess sekretariat. Mandatperioden kulminerar 2017 d? Arcum och Ume? universitet anordnar organisationens nionde konferens ICASS IX.
Organisationen International Arctic Social Sciences Association, IASSA, har ca 1500 medlemmar i 30 länder och best?r främst av samhällsvetare och humanioraforskare, men även andra med intresse av Arktis har möjlighet att ansluta sig.
IASSA har obervatörsstatus vid Arktiska R?det, är medlem i Social Sciences Council och har ett nära samarbete med International Arctic Science Committe, IASC. Vart tredje ?r samlas medlemmarna, främst fr?n de arktiska länderna, till konferensen International Congress of Arctic Social Sciences, ICASS.
Denna hade i ?r ca 500 deltagare och gick av stapeln vid University of Northern British Columbia (UNBC), i Prince George, Kanada. ?rets ICASS-konferens hade temat Northern Sustainabilities och ett flertal av Arcums forskare deltog för att presentera sin forskning.
Under de nästkommande tre ?ren ska Arcum leda IASSA vilket innebär att administrera organisationens sekretariat, distribuera dess tidskrift, upprätth?lla de samarbeten IASSA har med andra organisationer inom det arktiska forskningsomr?det samt anordna konferensen ICASS IX 2017.
Peter Sköld är professor i historia med inriktning mot samisk samhällsutveckling och kultur samt förest?ndare för Arcum, Arktiskt centrum vid Ume? universitet. Hans forskning omfattar historisk demografi, urfolks hälsa samt nordliga och arktiska kulturer.
Sköld är svensk delegat i Barentsr?dets gemensamma arbetsgrupp för utbildning och forskning och har varit r?dsledamot vid University of the Arctic i mer än tio ?r. Han är vice ordförande och svensk representant för humanistiska- och samshällsvetenskapliga arbetsgruppen i International Arctic Science Committee, IASC och grundare av samma ämnesomr?des svenska Polarforskningskommitté.
2013 uts?gs han av Utrikesdepartementet till svensk delegat i Arktiska R?dets expertgrupp för sociala, ekonomiska och kulturella fr?gor samt ing?r i Polarforskningssekretariatets Swedish Arctic Innovative Initiative.
Peter Sköld är en av författarna i den kommande Arctic Human Development Report II. Under ?ren 2014-2018 är han en av ledarna för MISTRA-projektet ?Mistra Arctic Sustainable Development? som nyligen tilldelades 30 miljoner krononor och omfattar ett 40-tal forskare
Läs mer om International Artic Social Sciences Association, IASSA
Läs mer om konferensen International Congress of Arctic Social Sciences, ICASS
Kontaktuppgifter:
Peter Sköld, [email protected], tel. +46 90 7866347

Ume? universitet
Ume? universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor m?ngfald av utbildningar. V?rt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten ? mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Allianskyrka Studiecirkeln   #Bilda Kalla   #Iphone Smartphone   #Robert Johansson