Utmärkta insatser inom medicinsk forskning belönas av Svenska Läkaresällskapet

Tack vare generösa g?vor och donationer under ?rens lopp har Svenska Läkaresällskapet glädjen att varje ?r kunna stödja och belöna medicinsk forskning. Vi delar ut drygt 30 miljoner kronor i anslag och bidrag till unga forskare och omkring en halv miljon till vetenskapliga priser för framst?ende insatser inom olika forskningsomr?den.
De vetenskapliga priserna delas ut vid Läkaresällskapets ?rshögtid som h?lls tisdagen
den 4 november 2014 kl. 17.30 p? Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm.
Följande personer belönas i ?r med n?got av ?rets priser:
Professor Ole Suhr, Folkhälsa, Ume? Universitet, tilldelas ?rets JUBILEUMSPRIS, 150 000 kr, för sin forskning om Skelleftesjukan, en sällsynt, neurologisk dödlig sjukdom där levertransplantation tidigare var enda behandlingsalternativ. “Ole Suhr har konsekvent följt en forskningsinriktning och genom en kombination av experimentella och epidemiologiska studier flyttat fram kunskap till förm?n för patienter med en ovanlig men allvarlig sjukdom.”
Professor Tomas Ekströms forskargrupp vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI, och Centrum för molekylär medicin, Karolinska Universitetssjukhuset Solna f?r REGNELLS PRIS, 130 000 kronor, för artikeln: “Cesarean section and hematopoietic stem cell epigenetics in the newborn infant – implications for the future health?” Gruppen best?r av Malin Almgren, Titus Schlinzig, David Gomez-Cabrero, Agneta Gunnar, Mikael Sundin, Stefan Johansson och Mikael Norman.
Docent Oskar Hansson, Lunds universitet, f?r INGA SANDEBORGS PRIS, 125 000 kronor, för sin internationellt mycket uppmärksammade kliniska forskning om de molekylära sjukdomsmekanismer i den mycket tidiga fasen av Alzheimers sjukdom, där resultaten bidragit till grunden för moderna kliniska diagnostiska kriterier samt utformning av läkemedelsstudier.
Professor Mikael Hellström, Sahlgrenska akademien, Göteborg tilldelas TAGE SJÖGRENS PRIS, 75 000 kronor för betydande insatser inom radiologin där han aktivt infört ny teknologi och producerat vetenskap av hög kvalitet inom s?väl experimentell som klinisk forskning. Detta har p? ett avgörande sätt förändrat s?väl diagnostik, behandling som utfall av sjukdomar inom framför allt bukens organ, hos s?väl barn som vuxna.
Professor emeritus Oluf Andersen, Göteborg, f?r ?rets INGVARPRIS, 30 000 kr, för insatser inom klinisk forskning kring neuroinflammatoriska demyeliniserande sjukdomar, framför allt multipel skleros. Priset delas ut för särskilda insatser inom klinisk neuroforskning till minne av professor David Ingvar.
Professor Charlotta Enerbäck, Linköpings universitetssjukhus, f?r SCHLASBERGS PRIS,
20 000 kr, för framst?ende forskningsarbete kring genetiska mekanismer vid psoriasis och cancer.
Överläkare Mia Furebring, Avdelningen för Infektionssjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala tilldelas HIPPOKRATESPRISET, 10 000 kr, för sina insatser att lyfta medicinsk-etiska fr?gor i den kliniska vardagen. Hon f?r priset för att hon ?i sin läkargärning integrerar medicinsk specialistkompetens med ett omfattande engagemang för etiska fr?gor?

Svenska Läkaresällskapet är läkark?rens vetenskapliga organisation och arbetar för en förbättrad hälso- och sjukv?rd för dagens och morgondagens patienter. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 12 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter. För möten över specialitetsgränderna arrangerar vi sedan 1943 den Medicinska riksstämman; 2014 h?lls den den 4-5 december i Stockholm. Mer information hittar du p? www.sls.se eller www.riksstamman.se1900Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top