Utökat samarbete mellan polis, SKL, näringsliv och BTH

Idag klaras endast 4 % av alla bostadsinbrott upp. För att öka kunskapen om dessa brott samt utveckla ny metodik för att klara upp dem, har BTH gemensamt arbetat med polisen och SKL under 2012?2014. Nu har Region Blekinge beslutat att finansiera en fortsättning av detta arbete där även näringslivsaktörer knyts till ett nationellt centrum kring IT-baserad polismetodik.
Region Blekinge finansierar ett projekt under 2015 där BTH samarbetar med svensk polis, Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) och näringslivet. Den totala budgeten ligger p? 2 MSEK.

? Inom projektet ska vi dels fortsätta det befintliga samarbetet relaterat till nya metoder för ökad kunskap kring mängdbrott baserat p? datavetenskapliga metoder, men framförallt etablera ett nationellt centrum kring IT-baserad polismetodik, berättar Martin Boldt vid BTH.
Projektet innebär ocks? att knyta samman till exempel IT-företag och försäkringsbolag med polisen genom öppna datakällor i syfte att utveckla och förbättra tjänster riktade mot medborgare.
? Sammantaget visar detta p? hur BTH:s profil är angelägen för och bidrar till lösningar för breda samhällsfr?gor. Det finns ocks? potential för ett utökat samarbete mellan de nordiska länderna i syfte att mer effektivt komma ?t den organiserade brottsligheten. I förlängningen finns ocks? en vision om ett gemensamt europeiskt perspektiv, avslutar Martin Boldt.

För mer information, kontakta Martin Boldt, via telefon: 0455- 38 58 37 eller via e-post: [email protected]

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där tillämpad IT och innovation för h?llbar tillväxt st?r i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 5 000 studenter och cirka 500 anställda.
BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom omr?dena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedal av v?r verksamhet.
BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och h?llbar utveckling.
N?got som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning p? s?väl regional, nationell som internationell niv?.
V?rt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH har även ett campus i Karlshamn.
Besök oss gärna p? www.bth.se0000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top