Training

Utsetter oppstart av ny f?rskolel?rerutdanning

For ? sikre at morgendagens barnehage f?r den kompetansen som trengs, vil Kunnskapsdepartementet at kvaliteten p? f?rskolel?rerutdanningen skal styrkes ytterligere. Derfor utsettes oppstart av ny utdanning til studie?ret 2013/2014.
-Skal vi f? de ?nskede endringer i f?rskolel?rerutdanningen, er det viktig at vi gir oss selv tid. N? f?r institusjonene mulighet til ? foreta de gjennomgripende endringene i utdanningen som skal til for ? f? en reell kvalitetsheving. Det hviler et tungt ansvar p? alle ber?rte om ? bruke tiden godt, sier statsr?d for forskning og h?yere utdanning Tora Aasland.
Flere tiltak de siste ?rene har hatt som m?l ? ?ke kvaliteten i barnehagen. Utdanningen er allerede endret som f?lge av NOKUTs evaluering, ved at alle utdanningsinstitusjonene har laget egne oppf?lgingsplaner for ? ta tak i de viktigste anbefalingene. Dessuten satses det tungt p? forskning innen barnehagefeltet. Kunnskapsdepartementet vil foresl? ? organisere f?rskolel?rerutdanningen i kunnskapsomr?der og samtidig legge til rette for at utdanningsinstitusjonene kan lage egne profiler p? utdanningene.
– Vi vet at den viktigste faktoren for kvaliteten i barnehagen, er kompetansen til de ansatte. Derfor trenger vi en f?rsteklasses f?rskolel?rerutdanning for ? n? m?lene v?re p? barnehagefeltet. Vi vet hvor vi vil og vi holder st? kurs mot en modernisert f?rskolel?rerutdanning, sier statsr?d Tora Aasland.
Kunnskapsdepartementet vil oppnevne en F?lgegruppe som skal f?lge institusjonenes utviklingsarbeid tett. F?lgegruppen skal b?de v?re en faglig sparringspartner for institusjonenes og et r?dgivende organ for departementet. P? trappene st?r ogs? lanseringen av en stor kampanje for ? rekrutture flere til f?rskolel?rerutdanningen. ?Vi trenger flere personer med et klokt hode og et godt hjerte til barnehagen, avslutter statsr?d Tora Aasland.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #ATV   #Eskil Pedersen   #Oslo Motorshow