Utställning om romer öppnar i Stockholm

Idag öppnar utställningen Vi är romer – möt människorna bakom myten p? Forum för levande historia i Stockholm. En utställning mot antiziganism och diskriminering, där besökare f?r ta del av enskilda romers vardag och historia kantade av utanförskap, tältliv, aktivism, glädje, traditioner, musik och framtidshopp.
Vi är romer bygger p? intervjuer, foton och filmer gjorda med eller av romer och har tidigare visats p? Göteborgs stadsmuseum för 130 000 besökare. Bilden som presenteras är romers. Utställningen är framtagen i ett nära samarbete mellan romer, Göteborgs stadsmuseum, Forum för levande historia och externa konsulter. En romsk delaktighet har funnits med i alla processer.
Varje vecka genomför vi 10 workshopar för skolor fr?n ?rskurs 7 t.o.m. gymnasiet under ledning av v?ra pedagoger med kunskap i romsk kultur, spr?k och traditioner. Det personliga mötet mellan elever och pedagoger är centralt och öppnar för möjligheten att lära sig mer om b?de romers historia och vardag. Genom dialog och övningar kring fördomar och stereotypa föreställningar hoppas vi kunna väcka nya tankar och perspektiv.
En stor skillnad fr?n tidigare utställningar är att vi denna g?ng även anordnar fortbildningar för vuxna grupper, som t.ex. myndigheter, skolledare, organisationer och företag. Anledningen är att vill öka majoritetssamhällets kunskaper om romer. Dessa utbildningstillfällen är behovsstyrda och inneh?llet kan skilja fr?n grupp till grupp.
Utställningen Vi är romer – möt människorna bakom myten visas till sommaren 2015. Därefter planeras en fortsatt turné i Sverige. För mer information se resurslänkarna eller kontakta pressekreterare Johan Perwe p? 070-259 38 19 alternativt [email protected]
Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Vi är ett nationellt forum som arbetar för demokrati och alla människors lika värde med lärdomar fr?n historien. Främst med fokus p? lärare och elever. V?r utg?ngspunkt tar vi i Förintelsen.
122800Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top