SE

Utveckling genom dialogmöten av väg 190.

Väg 190 skär genom kommunerna Göteborg, Lerum, Alings?s och Essunga. Längs med vägen finns ett spännande stadsnära landskap med bebyggelse, odlingsmark och naturomr?den. Omr?det är utpekat som angeläget för hela Göteborgsregionen att ta tillvara och utveckla ? kanske till och med som ett framtida biosfärsomr?de. Nu bjuder vi in till dialogmöten där gemensam kunskap och kreativa idéer kan p?verka framtidens landskap längs väg 190.
Längs med väg 190 finns ett rikt och omväxlande landskap, med stadsnära bebyggelse, odlingsmark och naturomr?den. Hur planeras ett s?dant landskap utifr?n de utmaningar och den omställning samhället st?r inför? Hur ser en planering ut som ger möjlighet till nya näringar? Och hur drar man nytta av de kunskaper som finns hos inv?narna i omr?det?
– Att arbeta med utveckling i landskapet utifr?n intentionerna i Europeiska landskapskonventionen i bred samverkan med kommuner, boende och andra aktörer är ett sätt att lyfta blicken och förbereda oss för framtiden, säger Anders M Nilsson fr?n Västarvet, som tillsammans med Björn Ohlén arbetar tillsammans med kommunerna med utvecklingen längs väg 190 fr?n Nossebro till Göteborg.
Spännande landskap med stor potential
Landskapet är spännande eftersom det är ett mycket tydligt gränsomr?de mellan stad och land där jordbruksmarken och naturen skär rakt in i storstaden i ena ändan och utgör ren landsbygd längre upp mot Essunga.
I landskapets västra del bor m?nga människor fr?n olika delar av världen medan befolkningstätheten tunnas ut allt mer ju längre fr?n staden man kommer.
Landskapet har potential till en ökning av stadsnära odling samt näringsutveckling inom gröna näringar och natur- och kulturturism.
Framtida biosfärsomr?de?
Västarvet har tillsammans med kommunerna, Göteborgsregionens kommunalförbund, Hush?llningssällskapet och Länsstyrelsen initierat en utvecklingsprocess 2014-2020 med m?let att utveckla omr?det till ett modellomr?de för h?llbar utveckling ? kanske ett framtida biosfärsomr?de.
Inbjudan till dialogmöten
– Under oktober p?börjar vi en kartläggning av vilka resurser dom finns i landskapet i form av platser och människor. Vi hoppas att med hjälp av människorna längs vägen hitta guldkornen som kan bidra till att utveckla h?llbara näringar för framtiden. Här finns en stor potential att ta vara p?, säger Björn Ohlén, näringsutvecklare i Västarvet.
Vi vill träffa dig som har idéer och kunskap. Har du idéer om hur natur- och kulturturism, odling och kommunikationer kan utvecklas, eller n?got annat som drar nytta av landskapets förutsättningar – välkommen till v?ra framtidsmöten längs vägen i oktober.
Vi ses p? följande platser under oktober 2014:
7 oktober 18.30 – 21, Lärje?ns Trädg?rdar
15 oktober 18.30 – 21, Östads skola
23 oktober 18.30 – 21, Mellby Västerg?rd
Vi bjuder p? fika och inspiration. För att planera fika vill vi gärna att du anmäler dig senast en vecka innan p?: www.vastarvet.se/anmalningar
Välkommen!
För fr?gor och mer information:
Anders M Nilsson, Västarvet
Utvecklare/Biolog
Mobil: 0704-81 67 64
E-post: [email protected]
Björn Ohlén, Västarvet
Utvecklare
Tfn: 0708-72 37 69
E-post: [email protected]

Västarvet är Sveriges största förvaltning för natur- och kulturarv. Genom förebyggande och konsultativa insatser med fokus p? kulturmiljö, naturv?rd, arkeologi, konservering och slöjd bevarar vi natur- och kulturarvet – men bedriver ocks? ett framtidsinriktat utvecklingsarbete i hela Västra Götaland.

Västarvet driver verksamheten p? Bohusläns museum, Göteborgs Naturhistoriska museum, Lödöse museum, Forsviks Bruk, Slöjd & Byggnadsv?rd, Vänersborgs museum och Vitlycke museum. Läs mer om Västarvet p? www.vastarvet.se1200Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy