Utvecklingsländer gisslan i utbildningsmässig globalisering

Genomförandet av student-centrerat lärande vid Eduardo Mondlane University, det största och äldsta universitetet i Mozambique, hänger p? tillgänglighet till bra utbildningsinfrastruktur, utvecklande av personella resurser och en mindre hierarkisk kommunikation vid universitetet. Det visar Marta Mendonça i sin avhandling vid Ume? universitet.
? Eduardo Mondlane University, UEM, är ett exempel p? hur universitet i utvecklingsländer ofta tvingas genomföra nya lärsystem som villkor för finansiellt bist?nd fr?n väst. Vad som händer är att de ofta upptäcker sig vara gisslan i en utbildningsmässig globalisering, säger Marta Mendonça, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Ume? universitet. De känner sig tvungna att implementera n?got de egentligen inte känner till.
Hennes intervjuer med lärare och studenter vid UEM visar att lärarna inte känner att de äger den pedagogiska reformen. Spänningar och konflikter visade sig när det gäller genomförandet av student-centrerat lärande. Studenterna är oklara över sin roll i lärprocessen och uppvisar brist p? kunskap om värdet av det nya pedagogiska arbetssättet. Dessutom visar klassrumsobservationer att faktorer som m?nga studenter i klassrummet, svag infrastruktur, traditionellt hierarkisk kommunikation och otillräckliga utbildningsresurser hindrar den pedagogiska förändringen.
Student-centrerat lärande lägger ansvaret för lärandet mer i händerna p? studenterna själva. Arbetssättet involverar studenterna mer i beslutsprocesser och de lär sig genom att göra, snarare än att bara lyssna och utföra meningslösa aktiviteter som inte har med deras egen verklighet att göra.
? I student-centrerat lärande förs inte kunskap över, utan konstrueras i studenternas medvetenden i en aktiv process, som ett resultat av personliga erfarenheter och tolkning av kunskap, och ocks? genom aktivt samarbete mellan lärare och studenter och studenter emellan, säger Marta Mendonça. Sociokulturella och materiella förh?llanden är avgörande för genomförandet av den pedagogiska reformen.
I dag utmanar internationella bidragsgivare utvecklingsländer att anamma student-centrerat lärarande i sina läroplaner i utbyte mot finansiering av utbildningssystemet. Marta Mendonça visar i sin avhandling att det kan vara problematiskt.
? Till exempel visar forskning om student-centrerat lärande söder om Sahara att genomförandet sker med liten hänsyn till vilka resurser som finns tillgängliga, säger hon.
Länk till avhandlingen
För mer information, kontakta gärna:
Marta Mendonça, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Ume? universitet
Telefon: 076-7695563
E-post: [email protected]
Pressbild för nedladdning
Om disputationen:
Torsdag den 30 oktober försvarar Marta Mendonça, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Ume? universitet, sin avhandling med titeln: Developing Teaching and Learning in Mozambican Higher Education: A Study of the Pedagogical Development Process at Eduardo Mondlane University. svensk titel: Att utveckla undervisning och lärande i högre utbildning i Mozambique – En studie om pedagogisk utveckling vid Eduardo Mondlane universitetet.
Disputationen äger rum kl 10.00 i N410 Naturvetarhuset, Ume? universitet. Fakultetsopponent är professor emeritus Staf Callewaert, University of Copenhagen.

Ume? universitet
Ume? universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor m?ngfald av utbildningar. V?rt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten ? mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.0000Skicka som e-post
Share this

Authors
Top