Vad är det med arga och känslomässigt avstängda män?

Det är skillnad mellan kvinnor och män! Klä av dem s? syns det! Det innebär inte att könen är olika värdefulla, eller att det är okej att diskriminera. Det är bara ett biologiskt faktum. Vi är byggda p? olika sätt och i och med att kvinnan kan bära barn s? har vi även behov av olika hormon- och signalsubstans sammansättning och användning. Vi vet även att olikheten under ?ratal givit till följd att vi bemöts p? olika sätt. När vi bemöts p? olika sätt skapar vi strategier för att f? och n? det vi vill som är anpassat efter de bemötande vi f?r. Det är sv?rt att svara p? om det är genetiskt, könsberoende eller bara ett resultat av det bemötande vi f?tt, men om vi generaliserar tycks sättet att hantera känslomässigt d?ligt m?ende variera mellan könen. Kan det vara s? att sorg och depression kan vara grundorsaken när vi ser och möter en aggressiv och känslomässigt avstängd man? Gaya fr?n Lifecap samtalar med kognitiva coachen och 12-stegsterapeuten Stefan Slotte utifr?n fr?gorna:-Är det sant ?-Känslomässigt avstängd ?-Vad? trasiga leksaker ? -Vad blir det för drivkrafter av detta?Lyssna p? direktsändningen fr?n Radio Roslagen tisdagen den 4/11 mellan 8.00 – 9.00. Det finns möjlighet att ställa fr?gor via chatten. Det g?r även att lyssna p? det inspelade programmet efter avslutad sändning.

Lifecap hjälper människor att hjälpa sig själva till ett bättre m?ende.
Lifecap AB, Tulka 1745, Vändviksvägen 7, 760 49 HERRÄNG
www.lifecap.se 01800Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top