Vad kan skolan göra för elever med läs- och skrivsv?righeter/dyslexi?

Tidig upptäckt av läs- och skrivsv?righeter/dyslexi leder till bra stöd och individuellt anpassade alternativa verktyg ? det är vad som förespr?kas. Men hur gör skolan när verkligheten sl?r till?
Att upptäcka läs- och skrivsv?righeter/dyslexi hos flerspr?kiga elever är inte enkelt. Det kan vara sv?rt att avgöra om problemen beror p? att eleven inte behärskar svenska spr?ket s? bra, eller om det finns andra, bakomliggande orsaker. I takt med att andelen flerspr?kiga elever ökat, är detta ett allt vanligare dilemma i skolorna.

Kartläggningsmaterial för flerspr?kiga elever
Till hjälp för att i tid kunna upptäcka tecken p? att eleven h?ller p? att utveckla, eller har läs- och skrivsv?righeter/dyslexi, finns ett kartläggningsmaterial som Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) tillhandah?ller och utbildar pedagoger i. Materialet bygger p? ett nära samarbete mellan specialpedagoger och modersm?lslärare och har bland annat använts framg?ngsrikt i ett projekt i Eslöv.
B?de projektet och materialet presenteras av SPSM under under en föreläsning p? konferensen Dyslexidagarna, som h?lls p? Stadionmässan i Malmö den 24-25 oktober. Föreläsarna är Pia Persson, Britt-Lis Persson och Janet Willert, r?dgivare hos SPSM och föreläsningen h?lls idag, fredag 24 oktober kl 13.00.

Hur gör alternativa verktyg bäst nytta?
De flesta elever med läs- och skrivsv?righeter/dyslexi blir hjälpta av att f? individuellt anpassade alternativa verktyg. Genom att f? text uppläst och f? hjälp med skrivandet och stavningen underlättas skolg?ngen. Men för att detta ska fungera fullt ut, räcker det inte att bara skaffa en dator och n?gra program.
Imorgon lördag 25 oktober kl 11.15, h?ller John Hanson, r?dgivare med inriktning mot it i lärandet fr?n SPSM, en föreläsning p? Dyslexidagarna om tankar och strategier kring införandet av alternativa verktyg för elever med läs- och skrivsv?righeter/dyslexi. Bland annat tar han upp hur man kan tänka, för att ?stadkomma ökad delaktighet och tillgänglighet när man väljer alternativa verktyg.

Kontakta gärna
Pia Persson, r?dgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten, Södra regionen,
tel 010-473 55 71 (även mobil)
Britt-Lis Persson, r?dgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten, Södra regionen,
tel 010-473 54 20 (även mobil)
Janet Willert, r?dgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten, Södra regionen,
tel 010-473 51 29 (även mobil)
John Hanson, r?dgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten, Södra regionen,
tel 010-473 53 91 (även mobil)
Bella Danowsky, kommunikatör Specialpedagogiska skolmyndigheten, Södra regionen,
tel 010-473 54 01 (även mobil), [email protected]

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförm?ga ska f? förutsättningar att n? m?len för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.
Se även v?r webbplats www.spsm.se0000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top