SE

Valet av andningsmotst?nd p?verkar behandlingsresultatet vid andningsbesvär

Valet av behandlingsteknik när man genomför motst?ndsandning för att öka lungornas luftinneh?ll vid andningsgymnastik behöver väljas med omsorg för att uppn? avsedd effekt. Det konstaterar sjukgymnast Maria Sehlin i den avhandling hon försvarar vid Ume? universitet, den 7 november.

Patienter som exempelvis genomg?r kirurgi kan drabbas av problem med sin andning och kan d? vara hjälpta av andningsgymnastik i form av s? kallad motst?ndsandning. Vanligtvis används tv? olika typer av motst?ndsandning. Den ena heter PEP, vilket är en metod där patienten regelbundet f?r andas ut i ett rör som g?r ner i en flaska med vatten, alternativt f?r de en ansiktsmask med en ventil som ger ett andningsmotst?nd. En annan metod som används är CPAP, där patienten via en mask andas mot ett kontinuerligt mottryck.
? PEP och CPAP är väldigt viktiga metoder för att behandla och förebygga komplikationer i lungorna, exempelvis efter kirurgi, eller vid olika lungsjukdomar. N?got som vi dock ofta stöter p? är att m?nga patienter inte alls klarar att andas i PEP-flaska, men när de f?r en PEP-mask s? kan de andas tio andetag i rad utan problem, säger Maria Sehlin.
När det gäller PEP och CPAP s? används PEP bland annat för att förebygga och behandla andningskomplikationer hos patienter som har genomg?tt en operation, samt för att lossa och ta bort slem vid olika lungsjukdomar som kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och cystisk fibros, samt vid lunginflammation.
CPAP är en mer avancerad metod som bland annat används som behandling vid akut lungödem, som är en komplikation vid uttalad hjärtsvikt, men även vid andningsuppeh?ll under sömnen och för att förebygga och behandla andningskomplikationer efter operationer. CPAP kan ges b?de med en särskilt CPAP-apparat men finns även inbyggd som en funktion i respiratorer för att förebygga lungkomplikationer hos patienterna.
Maria Sehlin visar i sin avhandling att olika typer av andningshjälpmedel för motst?ndsandning p?verkar andningen p? olika sätt och att det finns signifikanta skillnader i relationen mellan luftflöde och luftvägstryck mellan PEP-flaskan och PEP-masken.
? Det vi kan visa är att andningshjälpmedel med s? kallade flödesstyrda motst?nd, CPAP eller PEP, verkar öka lungans luftinneh?ll mer än andningshjälpmedel med tryckstyrda motst?nd. Därför är just flödesstyrda motst?nd med mask att föredra för vissa patienter, säger Maria Sehlin.
Hon berättar vidare att det dock finns tillfällen d? tryckstyrda metoder är att föredra. Om en patient behöver behandling med CPAP under flygtransport visar en av studierna att valet av CPAP utrustning är viktigt. Anledningen är att prestandan hos tryckstyrda CPAP-hjälpmedel är mycket stabilare än hos flödesstyrda hjälpmedel, när omgivande lufttryck sjunker, vilket sker under flygning.
? Det här innebär att valet av metod för att ?stadkomma motst?ndsandning b?de m?ste anpassas efter individen och den miljö patienten befinner sig i, p? sjukhus eller vid andningsp?verkan vid flygtransport i samband med akut sjukdom, säger Maria Sehlin.
Maria Sehlin är uppvuxen i Örnsköldsvik. Hon är sjukgymnast/fysioterapeut, verksam vid Centrum för intensiv och postoperativ v?rd, Norrlands universitetssjukhus i Ume?, och doktorand vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, samt Institutionen för str?lningsvetenskaper, Ume? universitet.
Avhandlingen är publicerad digitalt
För mer information om avhandlingen, kontakta gärna:
Maria Sehlin
Telefon: 070-244 26 48
E-post: [email protected]
Porträttfoto för nedladdning
Om avhandlingen
Fredagen den 7 november försvarar Maria Sehlin, institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, sin avhandling med titeln: Motst?ndsandning med PEP och CPAP. Effekter p? respiratoriska parametrar. (Engelsk titel: Resistance breathing with PEP and CPAP. Effects on respiratory parameters.) Opponent: Monika Fagevik Olsén, docent, sjukgymnast, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet. Huvudhandledare: Ola Winsö.

Ume? universitet
Ume? universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor m?ngfald av utbildningar. V?rt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten ? mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Presskontakt Henrik Josephson   #Ulrik Wallstr