SE

Validering för verksamma tolkar i Malmö

Medborgarskolan i Malmö är en av tre aktörer i Sverige som erbjuder verksamma tolkar inom kontakttolkning validering mot grundutbildningen. En chans för aktiva tolkar som arbetet länge eller g?tt en äldre utbildning att f? ett utbildningsbevis som uppfyller dagens krav p? tolkar.
Verksamma tolkar som arbetat länge eller g?tt en äldre utbildning f?r nu möjlighet att validera kunskaper och kompetens. Myndigheten för yrkeshögskola har godkänt tre aktörer och en av dem är Medborgarskolan i Malmö.
– Roligt att vi kan utveckla v?r tolkverksamhet genom denna valideringsprocess. Vi har redan i dag grundutbildningen för kontakttolkar och genom denna komplettering kan vi även erbjuda aktiva tolkar att f? det utbildningsbevis som uppfyller dagens tolkkrav, berättar Renée Andersson som ansvarar för tolkutbildningen p? Medborgarskolan i Malmö.
Aktiva tolkar ansöker genom en intresseanmälan som är öppen mellan den 13 oktober och 2 november den skola som passar bäst för att genomg? prövningen för validering. Platserna i denna första omg?ng av validering inom kontakttolk är begränsad och anmälningarna hanteras i den ordning de kommer in. Om kompetenskartläggningen visar att kunskapskraven uppfylls f?r den ansökande ett utbildningsbevis som motsvarar den sammanh?llna grundutbildningen. Valideringen är avgiftsbelagd och kan ta upp till ett ?r beroende p? de individuella omständigheterna.
Mer om valideringen finns p? www.blitolk.nu och www.medborgarskolan.se/validering

Om Medborgarskolan
Medborgarskolan skapar mötesplatser för dig som söker kunskap, utveckling och upplevelser. V?r verksamhet inspirerar till lustfyllt och livsl?ngt lärande. V?ra kärnvärden är individen i centrum, utveckling i samverkan, ömsesidig respekt och kunskapens egenvärde.
www.medborgarskolan.se0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #AB   #Astrid Lindgrens   #Jocke Johansson