SE

Vanligt muns?rsvirus ökar risk för demens

Infektion med herpes simplexvirus ökar risken för Alzheimers sjukdom. Det konstaterar forskare vid Ume? universitet i tv? studier i tidskriften Alzheimer?s & Dementia.

? V?ra resultat visar tydligt att det finns ett samband mellan infektioner av Herpes simplexvirus och risken att utveckla Alzheimers sjukdom. Detta gör att vi ocks? f?r nya möjligheter att utveckla behandlingsformer för att stoppa sjukdomen, säger Hugo Lövheim, docent vid enheten för geriatrik, Ume? universitet, som är en av forskarna bakom studien.
Bland demenssjukdomarna är Alzheimers sjukdom den vanligaste. De senaste ?ren har allt mer forskning pekat p? att det finns ett möjligt samband mellan infektion med vanligt herpesvirus, Herpes simplexvirus typ 1, och Alzheimers sjukdom. En majoritet av befolkningen bär p? detta virus. Efter en första infektion bär kroppen p? viruset hela livet och det kan ?teraktiveras d? och d?, och bland annat orsaka typiska muns?r. Hypotesen som kopplar samman herpesvirus och Alzheimers sjukdom bygger p? att ett försämrat immunförsvar hos äldre skapar möjligheter för viruset att spridas vidare till hjärnan. Där kan det i sin tur starta den process som leder fram till Alzheimers sjukdom.
Nu har bland andra Hugo Lövheim och Fredrik Elgh, professor vid enheten för virologi, bekräftat detta samband i tv? stora epidemiologiska studier. I den ena studien, som utg?r fr?n det s? kallade Betulaprojektet, en studie av ?ldrande, minne och demens, visar forskarna att en reaktiverad herpesinfektion fördubblade risken att insjukna i Alzheimers sjukdom. I denna studie ingick 3 432 personer som följts i 11,3 ?r i genomsnitt. I en andra studie undersöktes prover donerade till Medicinska Biobanken vid Ume? universitet fr?n 360 personer med Alzheimers sjukdom och lika m?nga matchade personer som inte hade utvecklat demens. Proverna hade tagits i genomsnitt 9,6 ?r före diagnos. Denna studie p?visade en drygt fördubblad risk att utveckla Alzheimers sjukdom om personen bar p? herpesvirus.
? N?got som gör denna hypotes väldigt intressant är att herpesinfektion i dag i princip är behandlingsbart med antivirala medel. Därför hoppas vi inom n?gra ?r kunna starta studier där vi ocks? provar att behandla patienter för att förhindra utveckling av Alzheimers sjukdom, säger Hugo Lövheim.
Läs studierna i Alzheimer?s & Dementia
Reactivated herpes simplex infection increases the risk of Alzheimer’s disease

Herpes simplex infection and the risk of Alzheimer’s disease ? A nested case-control study

För mer upplysningar om studierna, kontakta gärna:
Hugo Lövheim
Telefon: 070-297 94 99
E-post: [email protected]
Om studierna
Herpes simplex infection and the risk of Alzheimer’s disease?A nested case-control study; Alzheimer?s & Dementia; Published Online: October 07, 2014; doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jalz.2014.07.157
Reactivated herpes simplex infection increases the risk of Alzheimer’s disease; Alzheimer?s & Dementia; 2014 Jul 17. pii: S1552-5260(14)02421-2. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jalz.2014.04.522
Ume? universitet
Ume? universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor m?ngfald av utbildningar. V?rt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten ? mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.0000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts