SE

Var femte friskola kan stänga vid vinstförbud

SVT Rapport berättar idag om en ny undersökning som Friskolornas riksförbund l?tit Demoskop göra bland sina medlemmar. Den visar att vid ett vinstutdelningsförbud skulle var femte frist?ende förskola och skola lägga ner sin verksamhet. Samtidigt uppger ingen friskola att vinst var en viktig drivkraft för att starta skolan. Undersökningen kommer att presenteras i sin helhet p? torsdag kl 15.30 i Almedalen.
? Nästan 50 000 elever skulle förlora sin skola vid ett rent förbud mot vinstutdelning. Detta är otroligt olyckligt, eftersom det handlar om bra skolor som föräldrar och elever valt själva, säger Mikaela Valtersson, ordförande Friskolornas riksförbund.
Var femte frist?ende förskola och skola uppger att de skulle stänga vid ett rent vinstutdelningsförbud. Vid begränsning av vinstutdelning skulle var tionde friskola lägga ner verksamheten vilket motsvarar ca 26 000 elever som drabbas. Om det blir förbjudet att driva skolverksamhet som ett aktiebolag skulle fyra av tio friskolor tvingas stänga, vilket skulle drabba 160 000 elever. Det motsvarar en total nedläggning av all skol- och förskoleverksamhet i Stockholms kommun.
Noll procent av de frist?ende förskolorna och skolorna uppger att de startade sin verksamhet för att tjäna mycket pengar. Tvärtom har den viktigaste drivkraften varit att göra svensk skola bättre och utveckla undervisningsmetoder. Samtidigt är det tydligt att hotet om ett eventuellt vinstförbud eller en vinstbegränsning redan p?verkar hela sektorn.
? Jag tycker att det är viktigt att se hur friskolor faktiskt skulle agera vid en s?dan här förändring. Vi ser redan idag att debatten har p?verkat, att man drar sig för att starta nya friskolor, och m?nga är väldigt oroliga för framtiden, säger Mikaela Valtersson.
Hela undersökningen presenteras p? ett seminarium i Almedalen p? torsdagen den 3 juli kl 15.30-17.00.
S? gjordes undersökningen:
P? uppdrag av Friskolornas riksförbund har Demoskop genomfört en enkätundersökning bland Friskolornas medlemmar.
Totalt har 167 huvudmän svarat p? enkäten. Varje huvudman har minst en skola, men kan ha flera varför antalet skolor i enkäten överstiger antalet respondenter. Enligt Demoskop är det ett väl representativt urval för hela gruppen.
Totalt har 73 förskolor, 117 grundskolor och 37 gymnasieskolor svarat. D? flera huvudmän driver verksamhet inom flera skolformer ger en sammanräkning av siffrorna ett högre resultat än antalet respondenter i undersökningen.

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för frist?ende förskolor och skolor. Vi ansluter förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Förbundet har idag cirka 600 medlemmar som tillsammans driver cirka 1000 enheter. Till v?ra viktigaste uppgifter hör att bilda opinion och skapa först?else bland allmänheten för v?ra medlemmars verksamhet. 177600Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #ECOSOC   #Hungerprojektet Nu   #Sara Wettergren   #Svensk Insamlingskontrolls