Värdebaserad v?rd – Konferens 21 oktober

Sverige har redan uppmärksammat och tagit till sig värdebaserad v?rd som ett nytt sätt att organisera hälso- och sjukv?rden. Begreppet och teorin kommer ursprungligen fr?n tv? amerikanska forskare vid namn Michael E Porter och Elizabeth Olmsted Teisberg och har börjat testas och utvärderas genom s? kallade pilotprojekt i olika delar i Sverige.
Tv? av Sveriges främsta sjukhus har med egna pilot- och testprojekt p?börjat ett gediget arbete att implementera och testa värdebaserad v?rd i praktiken. Respektive sjukhus kommer att presentera sina egna personliga motg?ngar och framg?ngsfaktorer fr?n pilotprojekten. Vi inleder konferensen med att reda ut vad värdebaserad v?rd egentligen är i teorin och hur styrmodellen kan anpassas och bli kompatibel med svensk sjukv?rd
Ur programmet:
Varför ska vi implementera värdebaserad v?rd – lär dig grundprinciperna i styrmodellen!
Drivkrafter i värdebaserad v?rd som ger ökad innovation,forskning och patientvärde
Praktikfall värdebaserad v?rd – Karolinska Universitetssjukhuset berättar- s? gör vi!
Erfarenheter fr?n pilotprojekt p? Akademiska sjukhuset – implementering av värdebaserad v?rd – hur g?r det till?
Ersättningssystem för v?rden idag och i framtiden – vilken utveckling och vilka förbättringar kommer vi att se?

Kompetensteamet är ett utbildnings- och konferensföretag som arrangerar konferenser och seminarier och skräddarsydda utbildningar inom privat och offentlig sektor. Vi strävar efter att alltid ligga i framkant och att lyfta fram det senaste inom aktuella omr?den, leta reda p? de praktikfall som kommit längst inom sitt omr?de och ser till att de främsta talarna finns p? plats för att dela med sig av sina erfarenheter.
V?ra skräddarsydda utbildningar görs tillsammans med er utifr?n era behov och förutsättningar och vi tar fram ett utbildningskoncept som passar just er arbetsplats.
Till v?ra utbildningar och konferenser kommer deltagare fr?n hela landet och du f?r möjlighet att skapa nya kontakter. Flera av v?ra stora konferenser arrangeras ?rligen, där har vi ofta även utställare med p? plats för att visa sina produkter för dig!
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Authors
Top