SE

V?rdens viktigaste fr?gor – delta i Svenska Läkaresällskapets Almedalsdebatter

V?rden sp?s bli en av de hetaste fr?gorna under ?rets Almedalsvecka. Svenska Läkaresällskapet finns p? plats för att initiera och driva debatt om utvecklingen av svensk hälso- och sjukv?rd för patientens bästa.
Almedalsveckan har under 40 ?r utvecklats till att bli Sveriges största politiska möte och erbjuder en unik möjlighet till dialog mellan läkark?ren, medborgarna och beslutsfattare. Svenska Läkaresällskapets program lyfter fr?gor av största vikt för patienter och samhälle: Jämlik v?rd och forskning, hälsofrämjande arbete och levnadsvanor, “En värdefull v?rd” och fortbildning av läkare.
Tisdagen den 1 juli och onsdagen den 2 juli arrangerar Svenska Läkaresällskapet seminarier och debatter om hälso- och sjukv?rden tillsammans med inbjudna politiker, myndigheter och organisationer. V?ra seminarier är öppna för alla, kom gärna i tid, det är begränsat antal platser. Varmt välkomna!
Program
Tisdagen den 1 juli, Hotell Slottsbacken, Visborgsgatan 1
09.30-10.30 Jämlik v?rd ? utjämnar eller förstärker den medicinska forskningen ojämlikhet i v?rden?
11.00-12.00 Hur ser insatserna för hälsofrämjande arbete och levnadsvanor ut i v?rden efter 2014?
Onsdagen den 2 juli, Hotell Slottsbacken, Visborgsgatan 1
08.45-09.45 En värdefull v?rd i stället för NPM ? hälso- och sjukv?rdens utveckling
10.45-11.15 Fortbildning av läkare ? en självklar del i hälso- och sjukv?rdsproduktionen

För mer information >>
Sök i Almedalsprogrammet >>

Följ gärna v?r direktrapportering fr?n Almedalen p? Facebook och Twitter
Kontaktperson: Jaana Logren Bergqvist, [email protected], 08- 440 88 68

Svenska Läkaresällskapet är läkark?rens vetenskapliga organisation och arbetar för en förbättrad hälso- och sjukv?rd för dagens och morgondagens patienter. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 12 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter. För möten över specialitetsgränderna arrangerar vi sedan 1943 den Medicinska riksstämman; 2014 h?lls den den 4-5 december i Stockholm. Mer information hittar du p? www.sls.se eller www.riksstamman.se0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #LOU   #Magnus Josephson