Varemerkeforum 2013, 27-28 november Oslo

Strategisk lederrekruttering & talentutvikling ? bli en arbeidsgiver som vinner
Hvor godt lykkes din kommune med ? tiltrekke seg, utvikle og motivere ledere? F?r lederne i din kommune den oppmerksomheten de trenger for ? opprettholde motivasjonen? Konkurransen om ledere og talenter blir stadig t?ffere, og man m? sl?ss om kompetansen med b?de private og
offentlige arbeidsgivere. P? denne konferansen f?r du l?re strategier for et vellykket arbeid med kommunens varemerke, og hvordan du kan gj?re kommunen til en mer attraktiv arbeidsplass.
Bli flinkere til ? im?tekomme fremtidige personalbehov gjennom en mer treffsikker prognostisering og strategisk utforming av en rekrutteringsplan som sikrer rett kompetanse til rett tid. Kom og h?r
om andre kommuners og fylkeskommuners vellykkede strategier, samtidig som du f?r praktiske verkt?y som kan hjelpe dere ? lykkes med ? rekruttere og utvikle ledere.

Hvordan gj?r andre kommuner og fylkeskommuner?
Konkrete eksempler p? hvordan man markedsf?rer kommunen som en mer attraktiv arbeidsgiver
Kritiske faktorer for ? identifisere og rekruttere morgendagens offentlige ledere
Verkt?y for ? maksimere prestasjonen i din virksomhet gjennom strategisk prestasjonsheving

Denne konferansen er ?rets nasjonale arena for deg som arbeider med rekruttering og utvikling i kommune og fylkeskommune. V?re praktiske caser er relevante for personalansvarliges skiftende arbeid og gir deg verkt?y til ? h?ndtere den komplekse rollen som personalansvarlig p? en mer
fremgangsrik m?te. I l?pet av to dager f?r du anledning til ? spisse kunnskapene dine for ? maksimalisere personalavdelingens ytelser.
G? ikke glipp av denne muligheten til ? nettverke med personalsjefer og r?dgivere fra hele landet.
Velkommen til konferanse!

Conductive er Sveriges st?rste konferansearrang?ren og med over 150 konferanser hvert ?r vet vi hvordan man lager virkelig gode konferanser som tiltrekker rett deltakere. I v?r siste kundetilfredshetsunders?kelse var 97,3% av v?re deltakere forn?yd med v?re konferanser. En virkelig unik rating i m?terbransjen.

Authors
Top