SE

Varför stannar din elev hemma?

Generaliserar vi tv? typer av fr?nvarande elevgrupper? De elever som vill g? till skolan men som p? grund av känslomässigt obehag inte kan och de som är ointresserade av att g? till skolan.

Det saknas ett översiktligt perspektiv p? situationen
M?nga skolor och huvudmän behöver förbättra uppföljningen av elever med hög fr?nvaro. Närmare 12 000 skolpliktiga elever har uppskattats varit ogiltigt fr?nvarande fr?n skolektioner och skoldagar under en tv? m?naders period av läs?ret 2008/09. Skolinspektionens senaste granskning, “Rätten till utbildning”, p?visar flera utvecklingsomr?den som kan ligga till grund för förebyggande metoder.
Vem bär ansvaret för elevens fr?nvaro? Teknologisk Institut försöker nu klargöra de vanliga orsakerna som gör att elever blir fr?nvarande. Delta i konferensen och lyssna till inspirerande personer fr?n Magelungen och PSYNK som delar med sig av verktyg kring samverkan, nätverk och stöd för att motivera eleven tillbaka till skolan.
Varmt välkomna!
Konferens 22-23 oktober 2014
Stockholm, Hotell Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61A
Läs mer och anmäl dig här!
Teknologisk Institut är Nordens största utbildningsföretag för kurser, konferenser, och YH. Vi har utbildningarna som gör skillnad för dig och din verksamhet, som gör er lönsammare, kunnigare och effektivare. Varje ?r utbildar vi närmare 12.000 personer inom v?ra kursverksamheter, främst inom Bygg, Fastighet, El, VVS, Energi m.m. Inom Konferenser riktar vi oss främst p? skola- och utbildning, hälso- och sjukv?rd, infrastruktur och samhällsbyggnad, energi, miljö och teknik.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #AB   #Kortfakta Svenska Kunskapsf   #Natur Milj