SE

Världskonferens lockar 400 till Karlskrona

Drygt 400 deltagare fr?n hela världen är nu p? plats i Karlskrona för att under fem dagar delta i den internationella konferensen i kravhantering som BTH, Blekinge Tekniska Högskola, st?r värd för. Media är välkommen att träffa n?gra av deltagarna.

Det är den internationella konferensen i kravhantering ?22nd IEEE Requirements Engineering Conference? RE?14, som förlagts till Karlskrona den 25?29 augusti 2014. RE?14 är en väletablerad konferens inom programvaruteknik och den har tidigare h?llits i städer som Sydney, Kyoto, Chicago och senast i Rio de Janeiro. Nu är det Sveriges och Karlskronas tur.
Antalet anmälda deltagare är större än vid n?gon annan av de tidigare konferenserna. Speciellt stort är intresset fr?n industrin ? cirka en tredjedel av deltagarna kommer fr?n olika företag, b?de lokalt och internationellt. Anledningen till detta är BTH:s starka position inom omr?det och att den forskning som bedrivs alltid görs i samarbete med industrin.
RE?14 behandlar forskning och utbildning inom omr?den som kravhantering, offentlig upphandling, säkerhet, produktledning, releaseplanering och mycket annat. Ämnena är relevanta och kritiska inte bara för företag och organisationer, utan även för offentlig förvaltning.
Media är välkommen att träffa rektor Anders Hederstierna, Tony Gorschek, ansvarig för konferensen, samt n?gra av deltagarna.

Dag: Onsdagen den 27 augusti
Tid: Kl 15:00 ? 16:00
Plats: Vi möts i receptionen i hus A, Campus Gräsvik, Karlskrona
För mer information, kontakta Margareta Ahlström p? telefon: 0455-38 50 91 eller via e-post: [email protected]

Information om konferensen finns p? http://www.re14.org

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där tillämpad IT och innovation för h?llbar tillväxt st?r i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 5 000 studenter och cirka 500 anställda.
BTH fick 1999 rätt att bedriva forskarutbildning inom teknik och bedriver forskarutbildning inom omr?dena “IT med tillämpningar” och “Planering och management”. BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och h?llbar utveckling.
N?got som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning p? s?väl regional, nationell som internationell niv?.
V?rt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH har även ett campus i Karlshamn.
Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.
Besök oss gärna p? www.bth.se60830Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy