SE

Värmland blir testbädd för norsk sm?cellsteknik

Bilden: Tom Guldberg – VD för norska Cloudberry Mobile som etablerar sig i Karlstad.

Det norska företaget Cloudberry Mobile etablerar sig i Värmland för att rulla ut sm?cellsteknik för mobil uppkoppling. De första pilotprojekten kommer att genomföras p? Centralsjukhuset och i Bibliotekshuset i Karlstad.
Det som gör det möjligt att börja testa sm?cellstekniken i stor skala är ett nytt samverkansavtal mellan Karlstads universitet, Landstinget i Värmland, Karlstads kommun, Region Värmland och Compare med Cloudberry Mobile som första samarbetspartner,
Syftet med den gemensamma satsningen är att Värmland ska ligga i framkant i Europa när det gäller bra mobil uppkoppling. Förhoppningen är att tekniken p? sikt ska kunna förbättra tillg?ngen, kapaciteten och hastigheten p? bredband i hela Värmland. Det kan i sin tur bidra till den regionala utvecklingen och en ökad trygghet när det gäller samhällsviktiga funktioner, som exempelvis ambulanssjukv?rd, och räddningstjänst.
Cloudberry Mobile kommer att delta i flera pilotprojekt genom att tillhandah?lla sm?cellstekniken, men förhoppningen är att fler mobiloperatörer vill delta i försöken. Ju fler operatörer som ansluter sig desto bättre blir täckningen, eftersom signalen ska g? via kundens operatör till sm?cells-sändaren, som gör att det finns större kapacitet och säkrare täckning p? platser där täckningen annars är d?lig eller där kapaciteten inte räcker till p? grund av m?nga användare.
“Tack vare den unika samverkan inom IT som finns mellan kommunerna i Värmland, genom den gemensamma nämnden, s? kan inte förutsättningarna vara bättre. Detta kopplat till att Landstinget, Universitetet och näringslivet genom Compare redan har upparbetade samarbeten inom IT”, säger Cloudberry Mobiles VD Tom Guldberg.

“Etableringen av Cloudberry Mobile i Karlstad är ett resultat av den l?ngsiktiga regionala satsningen p? Norge”, förklarar Göran Österman (Compare).
FAKTA: Sm?cellsteknik är ett tillägg till det vanliga 3G-nätet. Sm? sändarenheter installeras i ett begränsat geografiskt omr?de, till exempel i en byggnad. Signalen g?r mellan enheterna och sedan vidare integrerad med det vanliga nätet. Fördelen är att uppkopplingen blir säker och snabb i hela byggnaden, oberoende av masters och basstationers placering. I fordon kan sm?cellsteknik kombineras med andre aktörer. Sm?cellsteknik är ett skalbart och kostnadseffektiv sätt att bygga mobiltäckning och kapacitet för offentlig myndighet, företag och privatpersoner. Läs mer om Cloudberry Mobile >>

KONTAKT: Tom Guldberg, VD Cloudberry Mobile, Tel +47?413 05 700, [email protected]
261160Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Annika Norl   #Genom Winter Show   #Om Friluftsfr   #Winter Show Pre