SE

Väsby rankas sämst i länet av Lärarförbundet

När Lärarförbundet släppte sin ranking idag om bästa skolkommun 2014 hamnade Väsby p? sista plats i Stockholms län. Medvetenheten om situationen och behoven i skolan är stor och ett antal olika ?tgärder och förbättringar p?g?r i Väsby. Rankingen baserar sig p? förra ?rets statistik och är därför ingen överraskning och har redan förra ?ret triggat m?nga insatser för att vända utvecklingen.
Redan i slutresultaten för niondeklassarna fr?n 2014 syns en förbättring över hela linjen, dvs p? alla skolor. Se tidigare pressmeddelande om detta.
Skolan är redan kommunens viktigaste fr?ga som st?r högst p? dagordningen och i det blocköverskridande projektet “Ett lärande Väsby” drivs ?tta olika delprojekt för att förbättra förutsättningarna för skolans arbete. I projektet deltar b?de frist?ende och kommunala skolaktörer.
Sedan 2002 utser Lärarförbundet ?rligen Sveriges bästa skolkommuner. Rankningen bygger p? 14 olika kriterier.
Eftersom Väsbys skolor drivs till ca 45 procent av frist?ende aktörer och Lärarförbundets ranking i 6 av de 14 kriterierna bara redovisar statistik för de kommunala skolorna blir rankingen inte heller helt rättvisande i jämförelse med kommuner som driver alla skolor i egen regi. Undersökningen fokuserar vidare p? resultatet i de högre ?ldrarna.

Här ?terfinns hela rankingen: hela rankningen.
14 kriterier som grund
Till grund för rankningen Sveriges bästa skolkommun ligger fjorton kriterier som lärarförbundet anser viktiga för att bedöma skolans arbetsförutsättningar och resultat.
De kriterier som ligger till grund för undersökningen är:
resurser till undervisningen (bara redovisat för kommunala skolor)
utbildade lärare (bara redovisat för kommunala skolor)
lärartäthet (bara redovisat för kommunala skolor)
friska lärare
lärarlöner
kommunen som avtalspart
andel barn i förskola
betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i ?k 9 (bara redovisat för kommunala skolor)
betygsresultat i ?k 9 i förh?llande till förutsättningarna, Likvärdighetsindex.(bara redovisat för kommunala skolor)
andel elever som är godkända i alla ämnen i ?k 9 (bara redovisat för kommunala skolor)
andel elever godkända i alla ämnen i förh?llande till Likvärdighetsindex.
andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 4 ?r
andel elever som uppn?r grundläggande behörighet för högskolestudier
överg?ng till högskolan
För mer information kontakta:
Björn Eklundh, kommundirektör 073-910 47 67
Inger Cronlund, projektledare “Ett lärande Väsby” 073-910 43 17
Johannes Wikman, kommunikationsstrateg 073-910 47 67

Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 41 000 inv?nare. Kommunen, som har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomg?r sedan n?gra ?r tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar p? nya bostäder, kommunalt finansierad service och p? att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort p? 25 ?r. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och uts?gs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet.
www.upplandsvasby.se www.vasbystad.se2200Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Helene Hellmark Knutsson   #Mariethe Larsson   #Presskontakt Link   #Utbildningsdepartementet Mikael Sundesten