SE

Väsbylärare uttagna till Expert Educators

Ulrika Zackrisson och Frida Björling, b?da lärare p? Väsby Nya Gymnasium, har uttagits till Expert Educators av Microsoft. Totalt sett är tio lärare i Sverige uttagna.

Väsby Nya Gymnasiums lärare valdes för det pedagogiska och metodiska sätt de arbetat p? genom användande av teknik i undervisningen. Genom nytänkande, innovation och kreativitet har Ulrika och Frida guidat och utmanat elever att arbeta p? nya sätt.
-Det är roligt och intressant att arbeta med aleternativa lösningar för lärande, säger Ulrika Zackrisson. Eleverna tyckte att arbetssättet var väldigt roligt och gav mycket.
Ulrika Zackrisson och Frida Björling undervisade tv? klasser i ämnet sociologi. Där bestämde de sig för att testa ett nytt arbetssätt. Eleverna fick arbeta problembaserat utifr?n Barnkonventionen. Deras uppdrag var att identifiera ett problem kopplat till Barnkonventionen som fanns i deras närmiljö. Elevernas förslag p? lösningar skulle sedan presenteras p? ett nytt och innovativt sätt. Alla uppdrag presenterades p? klassernas blogg. Vissa presenterade i form av pod-radio, andra i broschyrform. Endast den egna kreativiteten satte gränser.
-Det var väldigt spännande att se elevernas utveckling, säger Frida Björling. Arbetet skedde p? deras villkor och de jobbade väldigt självständigt. Detta var en metod där alla elever kunde komma till sin rätt och arbeta utifr?n sina förutsättningar.
Ämnena spände över alltifr?n hur skolan skulle kunna ändra möblering för att främja lärande ännu mer till en intervjustudie med lärare och elever i ?rskurs nio om vad som krävs för att lyckas i skolan.

Bloggarna finns här:
www.utanforskapsociologi.wordpress.com
www.sociologiutanforskap.wordpress.com
För mer information:
Ulrika Zackrisson och Frida Björling: 08-590 970 00
Eva Pethrus, Microsoft partners in learning. 073 408 28 40
Johannes Wikman, kommunikationsstrateg 073 910 47 67

Upplands Väsby kommun har idag över 42 000 inv?nare. Kommunen, som har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomg?r sedan n?gra ?r tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar p? nya bostäder, kommunalt finansierad service och p? att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort p? 25 ?r. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och uts?gs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se www.vasbystad.se3900Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy