Väsbys skolor förbättrar sig mer än b?de länet och riket

Nu har skolresultaten för de som gick ut nian i v?ras slutligen fastställts. Förbättringen i Väsby är tydlig och betydligt större än i b?de länet och riket. Väsby klättrar därmed i jämförelse med andra kommuner och ligger inte längre sist i länets skolresultat.
De tidigare preliminära resultaten för niondeklassare som släpptes i mitten av september har nu verifierats och ocks? justerats för att kunna jämföras med tidigare ?r.
Väsbys resultat har förbättrats och ökningen p? i snitt 10,7 meritpoäng är betydligt mer än de 3,7 meritpoäng som länet ökar med och de 1,7 meritpoäng som riket ökar.
– Vad roligt att resultaten har förbättrats. Det är viktigt att det goda arbete pedagoger och elever gör p? varje skola fortsätter, säger Inger Cronlund, projektledare för “Ett lärande Väsby” som jobbar med skolförbättringar p? m?nga olika omr?den. -Min förhoppning är att skolprojektet Ett lärande Väsby ska bidra till en fortsatt stabil utveckling, avslutar hon.

Resultaten i korthet:
– Det genomsnittliga meritvärdet för Väsby har höjts, fr?n 196,5 till 207,2
– Väsbys position i riket och i länet har stärkts n?got, förbättringstakten är s?ledes n?got bättre för Väsby i jämförelse med övriga
– Vi har tre skolor som ligger över länets genomsnittliga meritvärde som är 226. Det är Sandbergska, 234,4, Södervik, 225,7 och Sverigefinska, som dock har för f? mätvärden för att redovisas.
– Väsbyskolan, justerat värde, och Vittra ligger strax under genomsnittet för riket som är 214,8
– Samtliga flickor p? Sandbergska, 100 procent, har uppn?tt m?len i alla ämnen
Bifogat detta pressmeddelande finns alla resultat bifogade i separat dokument.
För mer Information:
Inger Cronlund, projektledare Ett lärande Väsby 08-590 970 00
Johannes Wikman, kommunikationsstrateg, Upplands Väsby kommun 073-910 47 67

Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 41 000 inv?nare. Kommunen, som har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomg?r sedan n?gra ?r tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar p? nya bostäder, kommunalt finansierad service och p? att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort p? 25 ?r. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och uts?gs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet.
www.upplandsvasby.se www.vasbystad.se1200Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top