Training

Vellykket sv?mmekampanje

V?rens kampanje for ? f? flere elever til ? l?re ? sv?mme, har v?rt vellykket. Over 13000 sv?mmemerker er bestilt av skolene. Til sammenligning ble det i fjor solgt under 2000 sv?mmemerker.
? Jeg er glad for at kampanjen ser ut til ? ha fungert, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. ? Samtidig er dette bare starten. Vi m? fortsette det gode arbeidet vi har begynt p? for ? bedre barns sv?mmeferdigheter, fortsetter hun.
? Vi er godt forn?yd med det vi har oppn?dd i l?pet av to m?neder. S? langt har 630 skoler bestilt 12400 sv?mmeknapper. Vi fortsetter med ? dele ut merker til h?sten for 4. og 5.trinn, sier generalsekret?r Bj?rn Soleng i Norges sv?mmeforbund.
Norges Livredningsselskap har delt ut 1045 merker til 37 skoler og i tillegg sendt en bokpakke til alle landets barneskoler om drukningsforebyggende sv?mmeoppl?ring, livredning og selvberging i vannmilj?er.
? Sv?mmeoppl?ringen kan ogs? gjennomf?res utend?rs understreker generalsekret?r John-Inge Austad i Norges Livredningsselskap.
M?let med v?rens satsning er ? styrke sv?mmeoppl?ringen p? hver skole og motivere alle elever p? 4. ?rstrinn til ? l?re ? sv?mme. L?replanen i kropps?ving sier at elevene i l?pet av de fire f?rste ?rene p? skolen skal l?re ? sv?mme og v?re trygge i vannet. Det er viktig ? tenke langsiktig n?r det gjelder sv?mmeoppl?ring, og oppl?ringen kan starte allerede p? f?rste trinn.
Kampanjen er et samarbeid mellom Norges sv?mmeforbund, Norges livredningsselskap og Kunnskapsdepartementet. Til h?sten skal Utdanningsdirektoratet kartlegge om kampanjen har f?rt til at flere elever p? fjerde trinn har l?rt ? sv?mme.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Alex Newport   #Margot Fosen Frogner   #NISS   #Two Gallants