SE

Vem ansvarar för de gemensamma naturresurserna?

Gemensamma naturresurser, som exempelvis luft eller vatten, där enskilda
ägare saknas riskerar att överutnyttjas eller förstöras. Därför är det viktigt att de förvaltas p? ett h?llbart sätt där alla intressenters intressen tas till vara, men utan att resursen utarmas. SLU arrangerar en konferens i Ume? p? temat.
Forskare fr?n 24 länder samlas nu i Ume? p? konferensen ?From Generation to Generation – the use of commons in a changing society? som syftar till att skapa forum för att diskutera hur lokala samhällen hanterar förändrade institutionella förutsättningar tillsammans med förändringar i naturresursanvändning, nationellt s?väl som internationellt. Konferensen arrangeras av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU och Ume? universitet.
Snabba förändringar sker i norra delen av Europa, liksom i övriga delar av världen, förändringar som drivs av bland annat klimatförändringar, snabb ekonomisk utveckling och nya geopolitiska situationer. Det har blivit än mer viktigt att fundera över hur naturresurser brukas och förvaltas, särskilt de naturresurser som är gemensamma, exempelvis luft eller vatten. Gemensamma resurser där enskilda ägare saknas, överutnyttjas ofta och resurserna riskerar att förstöras.
Ursprungsbefolkningars traditionella användning av naturresurser har särskilt förändrats samtidigt som alltmer politiskt och juridiskt erkännande erh?lls. Ofta karaktäriseras ursprungsbefolkningars resursanvändning av en gemensam resurs, ofta delad med andra användare. Förändringar p?verkar därmed alla användare av naturresurser oavsett om resursen är privat eller om den är gemensam.
?r 1989 bildades IASC (Internationell Association for the Study of the Commons) för att främja nätverk mellan forskare som arbetar med olika typer av gemensamma resurser. En av grundarna var Nobelpristagaren Elinor Ostrom och sammanslutningen samlar forskare fr?n hela världen fr?n olika discipliner. En viktig uppgift för IASC är att anordna konferenser, vilket görs i nära samarbete med universitet runt om i världen.
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, tillsammans med Ume? Universitet (CERE, Arcum och Cesam) arrangerar den tredje upplagan av den europeiska konferensen, i samband med Kulturhuvudstads?ret 2014, i Ume? 16-19 september.
För mer information om keynotes och programmet, se http://www.slu.se/iasc-europe2014
Kontaktperson: Camilla Widmark, +46 90 786 85 96

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy