SE

VEM är du som bedömer mig

Behandlare som arbetar med psykisk ohälsa undviker ofta att närma sig patienter för att ta reda p? vad som egentligen hänt dem. De skärmar av patientens verkliga problem eftersom kollegor inte tar dem p? allvar och nonchalerar därmed ibland sina egna insikter. S? smyger sig rädsla in i organisationerna. Hur kan vi arbeta med dessa fr?gor för att förbättra den psykosociala miljön p? v?ra arbetsplatser. Det är angelägna fr?gor som Kerstin ger svar p? i denna föreläsning.
Psykisk ohälsa är i de flesta fall inte en genetisk sjukdom utan en adekvat reaktionp? en destruktiv kommunikation i patientens psykosociala miljö. Vi behöver komma bort fr?n diagnoser som beskriver symptom och ta reda p? de verkliga orsakerna till ohälsan. Kerstin berättar i sin introduktionsföreläsning om vad som behöver göras för att f? bättre v?rd och omsorg när det gäller psykisk ohälsa p? v?ra arbetsplatser, i skolan, i sjuk-och hälsov?rden.
VÄLKOMNA till Slipvillan, Längholmen den 25 november 12-17.

Se Communis.se

0000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts