Skole

Verdens befolkning 2013. Ten?ringsgraviditeter.

29-10-2013 15:44 FN-sambandet 19 prosent av jenter i utviklingsland blir gravide f?r de fyller 18 ?r. Hva skal strategien for ? forebygge ten?ringsgraviditet v?re? Hvordan skal vi m?te jenter som har blitt gravide? Lansering av State of world population onsdag 30. oktober kl 10 - 12.

Rapporten State of word population utgis av FNs befolkningsfond
UNFPA og tar for seg befolkningssituasjonen i verden. ?rets rapport handler om ten?ringsgraviditet: ?Motherhood in Childhood ? facing the challenge of adolescent pregnancy?.
Rapporten lanseres hos FN-sambandet, Storgata 33a, Oslo
onsdag 30. oktober kl 10 – 12
Rune Fr?seth, FNs befolkningsfond
Hans Brattskar, statssekret?r Utenriksdepartementet
Monica Sydg?rd, Redd Barna
Tore Holte Follestad, Sex og Samfunn
Oda Sj?voll, blogger og sosiolog
19 prosent av jenter i utviklingsland blir gravide f?r de fyller 18 ?r. Hva skal strategien for ? forebygge ten?ringsgraviditet v?re? Hvordan skal vi m?te jenter som har blitt gravide?
FN-sambandet er informasjonskontoret om FN. Vi jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.

A to już wiesz?  Lillehammer-l?rere p? vei til FN i New York

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy