Training

Verdens Skolemelkdag for 12. gang: Riktig kosthold p? skolen skaper ?kt trivsel og prestasjoner

28. september er Verdens Skolemelkdag. Da holder Kari Jaquesson foredrag om motivasjon, kosthold og trivsel i skolen p? et seminar i regi av Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no). Hun ?nsker ? motivere de voksne som jobber med barn, slik at barna igjen blir inspirerte til gode matvanerutiner. ? Voksne som jobber med barn har et viktig ansvar i ? motivere barna til et riktig kosthold. Det beste utgangspunktet barna f?r til ? yte mest mulig gjennom dagen, er frokost og lunsj, forteller Kari Jaquesson.
-Feil kosthold og lite mosjon er i ferd med ? bli en av v?re tids st?rste utfordringer for folkehelsen. Det er viktig at barn og voksne er bevisste p? den helsemessige gevinsten de f?r ved gode m?ltidsrytmer. Mye av rutinene sitter i fra du er barn, s? hjelp barna dine til ? f? en bedre fremtid med riktig kosthold, r?der Kari Jaquesson.
-Det er ikke bare konsentrasjonen dette har en positiv effekt p?. En svensk studie viser blant annet at barn som har spist frokost presterer bedre i gymtimene f?r lunsjtid, supplerer Jaquesson. Unders?kelser viser at barn er flinke til ? spise nistemat og drikke melk til nistematen frem til de g?r i 5 -6. klasse. Deretter g?r b?de melk – og matpakkekonsumet jevnt nedover.
Kari Jaquesson som snart er ferdig utdannet ern?ringsfysiolog frykter at unnasluntringen av skolemelk og nistemat f?rer til at barn og unge f?r i seg for lite av dagens viktige n?ringsstoffer.

? Dette kan igjen f?re til at de har vanskeligere for ? konsentrere seg om l?ring eller fysisk aktivitet, som er viktig ogs? for barn og unge, forteller hun videre.
87 % av barn mellom 8 og 11 ?r spiser frokost hver dag. Hele 78 % av disse barna spiser ogs? matpakke hver dag viser Norges st?rste barn- og ungdomsunders?kelse gjennomf?rt av Synovate v?ren 2011. Dette avtar kraftig n?r barna blir eldre. 39 % av 12-15 ?ringene spiser matpakke daglig, mens kun 24 % av de mellom 16-24 ?r gj?r det samme, viser unders?kelsen.

-En matpakke kan gj?res b?de spennende, god og n?ringsrik uten at det trenger ? v?re vanskelig eller mye jobb. S?rg alltid for ? ha flere p?leggssorter som ost, kj?tt- og fiskep?legg i kj?leskapet i tillegg til rikelig med frukt og gr?nnsaker. Varier ogs? br?det i matpakken – eller overrask med grove vafler av og til. Husk at restemat ogs? kan egne seg for matboksen, tipser Kari Jaquesson.
Hvert ?r, den siste onsdagen i september markeres Verdens Skolemelkdag i 80 land. M?let er ? fokusere p? skolemelkordningen. Dette gir elevene mulighet til ? reflektere over at millioner av skolebarn rundt omkring i verden drikker skolemelk til skolematen sin. Det er bred enighet i verden om at elever trenger proteinet, vitaminene, mineralene og sporstoffer som melken gir.
– Unge og voksne b?r v?re bevisste p? hva de drikker til matpakken. Om valget faller p? vann, melk eller juice har mye ? si for hvor mye nyttig n?ring kroppen f?r i seg til lunsj. Enda st?rre forskjell blir det hvis man velger usunne drikker som iste, brus, saft eller lignende, forteller klinisk ern?ringsfysiolog i Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no), Ellen-Margrethe Hovland.
Vann er det vanligste for norske barn/ungdom ? drikke til lunsj. 784 000 drikker vann til lunsj minst 3-5 ganger per uke, viser unders?kelsen. 44 % av barn i alderen 8-15 ?r drikker melk til lunsjen/matpakken hver dag, mens tallet er nede i 19 % for gruppen i alderen 16-24 ?r.
-For barn og unge som skal vokse er proteiner viktig, og kombinasjonen av melk og br?d gir en veldig god sammensetning av forskjellige proteiner. I tillegg gir melken omtrent ti ganger s? mye kalsium som juice, og kalsium er viktig for skjelett og tenner, forteller Ellen i Melk.no.
Fakta og informasjon:
Tips og oppskrifter, matpakke: Her finner du noen gode tips for enkle og fristende matpakker
Matpakkens historie: Her finner du informasjon om matpakkens historie
Boken ?Ketsjup er ?lreit? er en kokebok som viser hvordan du uten strev kan lage supersunn, velsmakende og n?ringsrik mat ? ogs? de dagene du er aller mest travel. Her gir Kari Jaquesson gir enkle knep for sunnere hverdagsmat. Boken har blitt anbefalt av lederen i Landsforeningen for Helses?stre.
Fakta om Verdens Skolemelkdag og skolemelkordningen:
– Verdens Skolemelkdag ble etablert av FNs Food and Agriculture Organization i 2000, og markeres siste onsdagen i september i en rekke land (bl.a i Pakistan, Kina, Australia, Canada, Sverige, Japan, Finland, Russland og England).
-Abonnementsordningen med melk i norske skoler ble innf?rt av Norske Meierier og Statens Ern?ringsr?d i 1971. Forl?peren til ordningen var Oslofrokosten som ble innf?rt p? 1920-tallet og Sigdalsm?ltidet som ble igangsatt rundt om i landet etter modell av Oslofrokosten. Tanken med disse ordningene var ? sikre skolebarna p?fyll av n?ring i l?pet av skoledagen. Slik virket tiltakene ogs? sosialt utjevnende. -Skolemelkordningen fungerer som et abonnement der elevene f?r utdelt ? liter melk p? skolen hver dag. S? godt som alle skoler i landet deltar i ordningen (99 prosent).

Oppsummering av funn: Barne og Ungdomsunders?kelsen gjennomf?rt p? oppdrag for Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) av Synovate.
Matpakke/lunsj:
– 78 % av 8-11?ringene og 24 % av 16-24-?ringene spiser matpakke hver dag.
-35 % av alle barn og unge 8-24 ?r spiser medtatt matpakke hver dag.
-6 % kj?per mat p? skolen daglig, og 20 % oftere enn 3 ganger i uken eller oftere. 12 % kj?per i tillegg mat utenfor skolen 3 ganger i uken eller oftere, og tallene stiger med alder og bosted. Det er flest barn i Oslo som kj?per mat p? skolen (14 %) og utenfor skolen (9 %) hver dag, sammenlignet med andre landsdeler.
-Vann er det vanligste for norske barn/ungdom ? drikke til lunsj. 784 000 drikker vann til lunsj minst 3-5 ganger per uke. Antall som drikker melk b?r ogs? inn?

Frokost:
– 818 000 barn og ungdom mellom 8 og 24 ?r spiser frokost hver dag. Dette tilsvarer 67 % av alle barn og unge i alderen 8-24 ?r.
– 87 % av alle barn 8-11 ?r spiser frokost daglig, mens 59 % av alle 16-19-?ringene gj?r det samme.
-Flere gutter enn jenter spiser frokost daglig, og det er st?rre andel blant barn som har foreldre med h?yere utdannelse.
-Ytterligere 220 000 spiser frokost 3-5 ganger i uken (18 %) i alderen 8-24 ?r.
-42 % av alle barn og unge spiser br?dskive/knekkebr?d med ost til frokost hver dag. Vann eller melk er den vanligste drikken til frokost.

For mer informasjon og tall fra unders?kelsen kontakt [email protected]

Pr?v v?r frokostkalkulator for ? finne hvilke n?ringsstoffer man f?r i seg til frokost eller lunsj
Klikk p? linken for ? lese mer om meieriprodukter
Klikk p? linken for h?ytoppl?selige bilder til trykk: bilder
Klikk p? linken for ? se frokost og matpakkeoppskrifter fra v?r web tv: melk.tv
For mer informasjon, vennligst ta kontakt med:
Ellen Hovland, klinisk ern?ringsfysiolog, Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no), mobil 41 22 30 03, [email protected]
Kari Jaquesson, http://www.trimtram.no, mobil: 90542153, [email protected]
Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) er et merken?ytralt kompetansesenter med fokus p? norsk melk og meieriprodukter. Vi bidrar til ?kt bevissthet og kunnskap om kosthold og ern?ring basert p? solid markedsinnsikt og ern?ringsfaglig kunnskap. For mer informasjon, se www.melk.no
Lenker
http://www.melk.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Epson Europe   #Epson Group   #Om Epson Epson   #PC