SE

Verktyg för tillgänglig utbildning

Fr?n och med den 1 januari 2015 införs bristande tillgänglighet som ny diskrimineringsform även i förskolans och skolans verksamhet. Med bristande tillgänglighet menas att ett barn eller en elev missgynnas p? grund av sin funktionsnedsättning i skollokaler och i undervisningen. P? Lärarförbundets ?rliga höstmöte i Skellefte? medverkar Anna Sjölander fr?n Specialpedagogiska skolmyndigheten. Hon lyfter fr?gan om hur vi skapar en mer tillgänglig skola som gör det möjligt för alla elever att f? de kunskaper de behöver.
Tillgänglighet handlar om fler saker än alternativa läromedel. Vid ett seminarie presenterar Anna Sjölander ett verktyg som myndigheten tagit fram och som skolor kan använda för att skatta sin tillgänglighet, och utveckla sitt värderingsarbete. Verktyget är ett stöd och en hjälp i arbetet för ökad likabehandling och tillgänglighet. Att utveckla sin verksamhets tillgänglighet innebär att anpassa den pedagogiska, den fysiska och den sociala miljön i relation till barns och elevers lärande. I tillgänglighetspaketet ing?r ett digitalt värderingsverktyg och en tryckt handledning. Verktyget vänder sig till verksamhetschefer, pedagoger, specialpedagoger och elevhälsa inom förskolor, skolor och gymnasieskolor. I paketet ing?r ocks? en distanskurs om tillgänglighet och Lärmaterialet DATE som riktar sig till elever i ?rskurs 4-9.
Höstmötet inneh?ller b?de fortbildning i form av valbara seminarier och utställare.
SPSM finns förutom seminariet även p? plats med en monter där deltagarna kan titta p? material och ställa fr?gor till v?ra r?dgivare.
Höstmötet äger rum p? Folkparken i Skellefte? onsdag 15 oktober klockan 15-20. Anna Sjölander, r?dgivare SPSM, föreläser klockan 15.45?16.45.
Ytterligare information:
Anna Sjölander, r?dgivare, mobil 072-716 57 18
Madeleine Wikström, kommunikatör, mobil 070-666 25 96

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförm?ga ska f? förutsättningar att n? m?len för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.
Se även v?r webbplats www.spsm.se
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #IRATA   #Rope Access