SE

Vi behöver lära av tillväxtekonomierna

Industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle, f?r 5,9 miljoner kronor av VINNOVA för att undersöka hur konkurrenter i tillväxtekonomier som Kina och Turkiet arbetar med innovation och produktutveckling.

Allt starkare konkurrens
Svenskbaserade företag har sedan 1990-talet konkurrerat med l?gkostnadsproducenter i nya tillväxtekonomier. Nu möter svenska teknikföretag allt starkare konkurrenter fr?n dessa länder ocks? inom produktutveckling.
Dessa nya konkurrenter utmanar svensk industri och produkt-utvecklingsforskning. Samtidigt erbjuder företag i tillväxtekonomierna viktiga samarbetsmöjligheter, t ex för Saab-gruppen.

Dra lärdomar
Berätta mer, Lars Bengtsson, professor i innovation vid Högskolan i Gävle:
Vad är syftet med det här forskningsprojektet?
Svenska företag möter i allt högre grad konkurrenter fr?n tillväxtekonomier som snabbt förflyttat sig fr?n l?gkostnads-produktion till att konkurrera genom avancerad forskning, och utveckling.
Syftet med projektet är att analysera strategier och arbetssätt hos konkurrenter i fyra sektorer (telekom, vitvaror, anläggningsmaskiner och flyg) och p? basis av detta dra lärdomar för utveckling av svenska industriföretag.
Varför tror du att ni fick pengarna?
Vi kommer att titta p? branscher kritiska för svenska industriföretag. För att överhuvudtaget f? pengar fr?n VINNOVA krävs ledande forskning kring relevanta fr?gor i nära samverkan med företag och organisationer.
Vad betyder detta för forskningen vid Högskolan i Gävle?
Vi markerar med detta besked att Högskolan i Gävle och industriell ekonomi bedriver fortsatt näringslivsrelevant forskning av hög vetenskaplig kvalitet inom omr?det innovationsstrategier i globala industriföretag.
Forskningsprojektet ska ledas av professor Lars Bengtsson och genomförs av avdelningen för Industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle i samarbete med forskare vid Linköpings universitet.

Industriell ekonomi
Forskningen inom Industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle bedrivs inom den ena av Högskolans tv? forskningsprofiler, Byggd Miljö.
Huvudämnet Industriell ekonomi, täcker delomr?den logistik, innovation, organisation, kvalitet och industriell miljöekonomi. Fokus är p? aktuella problem, strategier och aktiviteter inom industrin.
CLIP – centrum för logistik och innovativ produktion
CLIP, ett FoU centrum för logistik och innovativ produktion vid Högskolan i Gävle. Det etablerades
d? logistik och innovativa produktionslösningar blivit allt viktigare för att förbättra konkurrensförm?gan och effektiviteten i företag och organisationer.
CLIP vill vara en utvecklande mötesplats för människor och företag, samtidigt som man erbjuder regionen tillg?ng till excellent kompetens inom logistik och innovativa processer.

För mer information, v v kontakta:
Lars Bengtsson, professor i innovation vid Högskolan i Gävle.
Tel: 026 – 64 88 02
E-post: [email protected]

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en h?llbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 500 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. V?ra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.3100Skicka som e-post
Share this

Similar Posts