Voksenopplaering

– Vi trenger positive skolemilj?!

– Vi trenger positive skolemilj?!
06-10-2014 16:30 Kronprinsparets Fond I dag var Kronprinsesse Mette-Marit p? bes?k p? Runni Ungdomskole i Nes (Akershus), for ? se hvordan Trivselslederprogrammet fungerer i praksis. Det ble h?y aktivitet da en engasjert Kronprinsesse ble med p? leken i skoleg?rden sammen med ungdommene.

I dag var Kronprinsesse Mette-Marit p? bes?k p? Runni Ungdomskole i Nes (Akershus), for ? se hvordan Trivselslederprogrammet fungerer i praksis. Det ble h?y aktivitet da en engasjert Kronprinsesse ble med p? leken i skoleg?rden sammen med ungdommene.
– Aktivitetene var veldig morsomme. Vi trenger positive skolemilj? hvor man bryr seg om hverandre, og hvor elevene selv engasjerer hverandre, sa Kronprinsesse Mette-Marit.
P? trivselslederskoler skal barn og ungdom v?re aktive og inkluderende ? med store smil om munnen! Dette er visjonen til Trivselsleder. Programmet kan vise til gode effekter gjennom flere unders?kelser, og 50.000 trivselsledere utdannes hvert ?r og disse skal bidra til ?kt aktivitet i storefriminuttene og hjelpe til slik at ingen elever g?r alene.
– Jeg tror det er viktig for ungdom ? f? muligheter til ? delta i lek, og at man f?r med de som ikke driver s? mye med annen aktivitet. Her er det positive og engasjerte elever som v?ger ? sp?rre en ekstra gang om noen har lyst til ? v?re med, sa Kronprinsesse Mette-Marit.

Motvekt til mobbing

Trivselsleder er Skandinavias st?rste program for aktivitet og inkludering i barne- og ungdomskolen. Trivselslederprogrammet skal bygge vennskap, hindre konflikter og gi inkluderende, vennlige og respektfulle elever. Runni Ungdomskole har brukt programmet siden 2011, og en forn?yd rektor fortalte Kronprinsessen om hvordan de bruker programmet p? skolen. Ordf?rer Oddmar Blekkerud var ogs? til stede.

– Jeg mener Trivselslederprogrammet er motvekten til mobbing. Det er elevdrevet, noe som gj?r engasjementet og deltakelsen mye h?yere, sa ordf?rer Oddmar Blekkerud.
– Skolens visjon er ?Til skolen g?r man med glede?, og m?let er at alle skal v?re trygge og trives p? skolen. Trivselsleder er et godt verkt?y for ? ?ke trygghet, trivsel og glede for elevene, og det ? fremme inkludering og deltakelse. Vi synes det var veldig flott ? bli valgt ut til ? f? kongelig bes?k, sa rektor Thomas Falk.
Runni Ungdomsskole ligger en kilometer nord for ?rnes sentrum. Runni er en stor ungdomsskole med ca. 500 elever. Runni Ungdomsskole innf?rte Trivselslederprogrammet allerede i 2011.

A to już wiesz?  MyCall skal gi flere ungdommer muligheter; til aktiviteter, skole og arbeid

Trivselsleder og Kronprinsparets Fond
I mai 2014 inngikk Trivselsleder en samarbeidsavtale med Kronprinsparets Fond. M?let er ? styrke satsingen i ungdomsskolen.
– Vi har lyst til at enda flere ungdommer skal bygge vennskap, samt v?re inkluderende og aktive i skoleg?rden p? forskjellige m?ter, og da ser vi at Kronprinsparets Fond og deres prosjekter kan v?re sv?rt gode partnere for oss i dette arbeidet. Det var morsomt ? vise frem en god partner i Runni Ungdomskole i dag for Kronprinsessen og Fondets medarbeidere, sa gründer og leder i Trivselsleder, Kjartan Eide.

Kontaktinformasjon:
Trivselsleder: Daglig leder Kjartan Eide, tlf. 920 27 488, e-post: [email protected]
Runni Undomsskole: Rektor Thomas Falck; mobiltelefonnummer 4143 1509, e-post: [email protected]
Kronprinsparets Fond: Daglig leder Solfrid Flateby, tlf. 900 35 897, e-post: [email protected]

Kronprinsparets Fond samarbeider tett med sosiale entrepren?rer som gj?r en forskjell for ungdom. De siste ?rene har Fondet samarbeidet med P?belprosjektet, Kj?r for livet, Gatekunstakademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud. Kort fortalt handler det om ? bringe ungdom tilbake til utdanning og arbeid, samt gi dem alternative mestringsarenaer.
I april 2014 la DNV GL, tidligere Det Norske Veritas, frem en samfunnsnytteanalyse, som viser at prosjektene i Kronprinsparets Fond sparer samfunnet for 2,7 milliarder kroner.
Kronprinsparets Fond ?nsker ? sette s?kelys p? ungdomstiden og fange opp unge mennesker som av ulike ?rsaker risikerer ? falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, eller blir av andre ?rsaker st?ende p? siden av fellesskapet. I ungdomstiden handler ikke tilh?righet n?dvendigvis om lengsel etter noen ? v?re sammen med, men om ? f?le seg som en del av noe. 411000

A to już wiesz?  Mottok 500.000 kroner fra Kronprinsparets Fond

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy