Vi vill ha fred performance, presenteras av Kulturlabbet. Göteborgs Kulturkalas

Ett performance av artister fr?n Kulturlabbet, om människans ljus och mörker, med ett tydligt budskap i en orolig tid.
Kulturlabbet är en arbetsplats för bild-, scen- och ordkonstnärer med intellektuella funktionsvariationer.
Programpunkten är ett nära samarbete med Sensus.
Medverkande
Samuel Wegerif, Martin Engberg, Linnea Krantz Vesterberg, Jesper Trommels Lindh, Lennart Myrberg
Onsdag 13/8 | Stadsbiblioteket
16.30 – 16.45
Kontakt
Lena Mann, enhetschef
Tfn 0705 975220
Verksamheten/handledare
Tfn 0705 975202
För Sensus är det viktigt att betona att alla människor är unika och har lika värde. Att varje människa skall ha möjlighet till livskraft och livsmakt.
Därför finns vi med p? Göteborgs Kulturkalas!
Utan kultur, totalt mörker!

Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap och har ett brett utbud av cirklar, utbildningar och kultur över hela landet. Vi är ett studieförbund som lyfter fram livsfr?gor, m?ngfald och globala fr?gor.0200Skicka som e-post
Share this

Authors
Top