SE

Viktigt med rehabilitering av muskelstyrka efter protesoperation

Patienter som f?r ny knäled p? grund av artros drabbas ofta av nedsatt fysisk förm?ga. Styrka i l?rmuskulatur och god balans är därför avgörande för resultatet efter ingreppet. Det konstateras i en avhandling fr?n Ume? universitet.

Vid grav artros i knäleden är knäproteskirurgi standardbehandling. Tidigare studier visar att personer med knäprotes har cirka 30 procent lägre styrka i den opererade sidans l?rmuskulatur 1,5 ?r efter operation, jämfört med knäfriska individer i samma ?lder. Styrkan är nedsatt även i den icke-opererade sidan.
För att undersöka detta närmare har Joakim Bjerke, doktorand vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, studerat g?ngmönster och balans hos patienter tv? ?r efter kirurgi där man har satt in en protes i det ena knät. Resultaten har sedan jämförts med undersökningsdata fr?n knäfriska personer i samma ?lder.
Enligt avhandlingen fanns det flera skillnader. Genomg?ende s?g Joakim Bjerke att nedsatt l?rmuskelstyrka p?verkade b?de g?ngmönster och balans. Protesen till?ter tillräcklig ledrörelse för att ge en normal g?ng, men trots det präglas den av nedsatt böjning i knät samt nedsatt stabilitet i höften, vilket särskilt märks i trappg?ng. Enligt avhandlingen tyder detta p? att muskelstyrkan är nedsatt även i höftregionen.
Utöver dessa avvikelser noterades viss kobenthet i b?da knälederna. Leden utsätts d? för ojämn belastning som kan ge ökat slitage. P? mjukt underlag blev g?ngen bredbent jämfört med g?ng p? h?rt underlag.
? Troligen beror detta p? nedsatt balans eftersom 30 procent av patienterna inte klarade av att st? p? ett ben i 20 sekunder, p? varken det opererade eller det icke-opererade benet. Hos de knäfriska klarade 96 procent uppgiften. Det som framför allt bidrog till sv?righet att st? p? ett ben hos de knäopererade var utöver svaghet i l?rmuskulaturen, högre kroppsvikt och högre ?lder, säger Joakim Bjerke.
Eftersom styrkan hos de opererade patienterna var nedsatt även p? den icke-opererade sidan och större kroppsvikt var en bidragande orsak till problemen, konstaterar Joakim Bjerke att dessa patienter generellt sett drabbas av en nedsatt fysisk förm?ga. Detta är negativt inte enbart för hur man g?r och st?r och för slitage p? leder, utan kan även ha betydelse även för den generella hälsan.
? Det viktigaste budskapet i avhandlingen är att man vid rehabilitering efter proteskirurgi i knän behöver fokusera p? styrka i höft- och knämuskulatur, generell fysisk aktivitet, viktminskning, balansträning, och p? att normalisera g?ngmönstret för att minska belastningen p? lederna, säger Joakim Bjerke.
Joakim Bjerke kommer fr?n Röros, Norge. Han är fysioterapeut och doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Ume? universitet.
Avhandlingen är publicerad digitalt
För mer information om avhandlingen, kontakta gärna:
Joakim Bjerke
Telefon: +47 95 17 69 26
E-post: [email protected]
Pressbild för nedladdning
Om disputationen
Torsdagen den 18 september försvarar Joakim Bjerke, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, sin avhandling med titeln: G?ngmönster och postural kontroll efter total knäartroplastik. (Engelsk titel: Gait and postural control after total knee arthroplasty).
Opponent: Eva Weidenhielm Broström, docent, Karolinska Institutet och universitetssjukhuset. Huvudhandledare: Ann-Katrin Stensdotter.
Disputationen äger rum kl. 10.00 i V?rdvetarhuset, aulan.

Ume? universitet
Ume? universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor m?ngfald av utbildningar. V?rt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten ? mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.0300Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Disruptive Materials   #Kategorin Milj Energi   #Life Science Teknik   #Venture Cups Sverigefinal