Viktminskning p? nätet fungerar ? men m?ste anpassas efter kön

Forskning fr?n Högskolan i Halmstad visar att internetbaserade viktminskningsprogram kan vara lösningen p? övervikten i samhället. I studien framkom även oväntade resultat ? bland annat att män tröstäter i större utsträckning än man tidigare trott. Och att behandlingen har olika effekter beroende p? kön.
­? Vi har genom den här studien fastställt att internetbaserade viktminskningsprogram fungerar. Det gäller att hitta nya sätt att hjälpa överviktiga personer, d? befintliga resurser och metoder inte räcker till. Viktklubbarna online är ett sätt, säger Madeleine Svensson, doktor i medicinsk vetenskap p? Sektionen för hälsa och samhälle vid Högskolan i Halmstad.
Samhällets resurser räcker inte till
Idag är varannan man och var tredje kvinna överviktig i Sverige och samhällets resurser räcker inte till för att r?da bot p? det växande problemet. Tillsammans med forskare fr?n Karolinska Institutet, KI, har Madeleine Svensson studerat ätbeteenden hos individer som är medlemmar i Viktklubb.se. Det internetbaserade viktminskningsprogrammet startades av KI:s överviktsenhet ?r 2002 och har hittills hjälpt hundratusentals svenskar att g? ner i vikt. Av studien har forskarna dragit flera intressanta slutsatser:
Överviktiga män har ett n?got högre emotionellt ätbeteende än kvinnor men detta ätbeteende minskar signifikant efter deras deltagande i en viktminskningsklubb.

Det g?r att förändra sitt ätbeteende genom att följa ett viktminskningsprogram p? internet och den förändringen bidrar till en viktnedg?ng.

Viktminskningsprogram m?ste skräddarsys baserat p? kön och beteende.

Män tröstäter mer
Tre olika ätbeteenden studerades: emotionellt, okontrollerat och ?terh?llsamt ätande. Ätbeteendet förändrades drastiskt för deltagarna i studien under de 6 m?naderna. De minskade sitt okontrollerade ätbeteende överlag och ökade sitt ?terh?llsamma ätande. Det ?terh?llsamma ätbeteendet var tydligt kopplat till viktminskning för b?de män och kvinnor.
I studien framkom även det n?got oväntade resultatet att emotionellt ätande, det vill säga tröstätande, var högre hos män än hos kvinnor vid inledningen av viktminskningsprogrammet. Men efter tre m?nader hade männens emotionella ätbeteendet minskat, medan kvinnornas l?g kvar p? samma niv? (se bifogat diagram).
? Den viktigaste slutsatsen av v?r forskning är att behandlingsformerna vid viktminskning behöver ses över. Det är tydligt att män och kvinnor har olika ätbeteenden och det m?ste behandlingen ta hänsyn till, säger Madeleine Svensson.
Kontakt:

Madeleine Svensson, 0736-39 47 93 eller [email protected]

Fakta: Största nätbaserade studien p? män
Data till studien samlades in 2008-2009 men det är nu i höst som forskningsresultaten publiceras i den ansedda vetenskapliga tidskriften Journal of Medical Internet Research. Studien är baserad p? enkätsvar fr?n 620 medlemmar i Aftonbladets Viktklubb.se. Individerna fick svara p? enkäten tre g?nger under en 6-m?nadersperiod: i början av medlemskapet, efter 3 m?nader och efter 6 m?nader. Av de 620 personerna var 96 stycken män vilket gör detta till den hittills största studien av ätbeteenden vid internetbaserade viktminskningsprogram gjord p? män. Det kan dock vara sv?rt att generalisera resultaten av studien p? grund av ett stort bortfall av de medverkande individerna.
Fakta: Publikationer
Artikeln som publicerats i Journal of Medical Internet Research heter:
The Change in Eating Behaviors in a Web-Based Weight LossProgram: A Longitudinal Analysis of Study Completers
Författare:
Madeleine Svensson, PhD, Högskolan i Halmstad och Karolinska Institutet

Mari Hult, MD, Karolinska Institutet

Marianne van der Mark, PhD, Karolinska Institutet

Alessandra Grotta, PhD, Karolinska Institutet

Josefine Jonasson, MSc, Obesity Center Norrtull

Yvonne von Hausswolff-Juhlin, MD, PhD, Karolinska Institutet

Stephan Rössner, MD, Karolinska Universitetssjukhuset och Apple Bay Obesity Research Center

Ylva Trolle Lagerros, MD, PhD, Karolinska Institutet

Högskolan i Halmstad ? det innovationsdrivande lärosätet
Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framg?ngsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framst?ende och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeomr?den: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.21100Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top