Læring

Vil bli ingeni?r, men mangler inngangsbilletten

Den norske skolen og den norske elev har lenge blitt beskyldt for ? v?re en realfagstaper. Samtidig opplever Norge stor ingeni?rmangel, og s?kalte ?forkurs for ingeni?rstudier? er en viktig inngangsbillett til denne utdanningsretningen for studenter som ikke har realfagskompetansen som kreves fra tidligere skolegang. Dessverre opplever mange av disse elevene at h?yskoler og universiteter ikke har plass til dem p? sine forkurs, og Sonans Utdanning opplever derfor ?kt p?gang fra unge ingeni?rspirer som er villige til ? betale for slike kurs.
Til tross for at det n? utdannes rekordmange ingeni?rer, opplever Norge betydelig ingeni?rmangel. I f?lge tall fra NAV mangler vi allerede 16 000, og utviklingen er sp?dd ? fortsette. Dette kombinert med at mange dyktige ingeni?rer er p? vei over til pensjonisttilv?relsen, representerer selvsagt store utfordringer med tanke p? fremtidig verdiskaping i en rekke n?ringer. N?r utdanningsmyndighetenes satsing p? omr?det ser ut til ? fungere, og flere ?nsker seg til det som er et attraktivt arbeidsmarked, er det synd at s?pass mange f?ler at de blir stoppet i d?ren.
Det er derfor viktig med bred rekruttering til slike utdanninger, og et viktig element er etter manges mening ? ?pne d?ren for teknisk orientert ungdom med manglende teoretisk bakgrunn. Og disse er det mange av ? interessen og talentet er p? plass, men formell utdanning fra videreg?ende skole er et hinder. For disse kan et s?kalt ?forkurs for ingeni?rer? v?re inngangsbilletten til ingeni?rstudier.
Slike forkurs er sv?rt popul?re, og offentlige institusjoner klarer ?yensynlig ikke ? dekke ettersp?rselen. Dette merker skolekjeden Sonans Utdanning, som det siste ?ret har arrangert betalte forkurs med oppstart i januar ved flere av sine skoler. I Troms?, Trondheim og Bergen starter n? Sonans intensivvarianten av forkurset. I l?pet av 17 intense uker f?r elevene den formelle realfagskompetansen de trenger for ? s?ke ingeni?rstudier ved h?yskoler eller universiteter. Dette er et relativt kort, men intenst opplegg med 13 undervisningstimer per uke.
– Vi opplever at dette er motivert ungdom med et sterkt ?nske om ? bli ingeni?rer, sier Nina Karlsen, rektor ved Sonans. Enkelte har nok v?rt frustrerte over manglende tilbud til forkurs ved h?yskoler og universiteter, og verdsetter derfor muligheten til ? ta kurset ved en privat skole ? selv om de m? betale. Andre velger bevisst v?rt forkurs, siden det er kortere enn tradisjonelle kursopplegg. De synes det er lenge ? g? et helt ?r p? skole, og vil gjerne slippe fag som norsk og engelsk n?r de kun mangler realfagene.
Om Sonans Utdanning
Sonans Utdanning har drevet studieforberedende utdanning siden 1989 og er en ledende akt?r innen privatistundervisning i Norge. Sonans har skoler for privatister i ?tte byer, men tilbyr ogs? undervisning via nettstudier. Privatistskolene holder til i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen, Kristiansand, Porsgrunn og Troms?. I tillegg har Sonans videreg?ende skoler i Oslo, Bergen og Drammen.

Similar Posts