SE

Vill finna gränser för gjuteridamm

Forskare vid Örebro universitet och Universitetssjukhuset har f?tt ett bidrag fr?n Forte p? närmare 2,5 miljoner kronor för att undersöka hur arbetare i järngjuterier p?verkas av att de utsätts för kvartspartiklar och damm. Syftet är att mäta hur inflammationsmarkörer p?verkas av partikelexponering. För höga damm- och partikelhalter anses p?verka riskerna för hjärt-kärlsjuklighet och problem i luftvägarna och lämpliga gränsvärden för partikelexponering saknas.
? Vi är naturligtvis glada för det här bidraget, säger projektledaren, professor H?kan Westberg p? Arbets- och miljömedicinska kliniken vid USÖ. Det finns idag belägg för att inflammatoriska processer kan bidra till hjärt-kärlsjukdomar. Samtidigt vet vi att damm- och partikelexponering ökar riskerna för s?dana inflammatoriska processer. Den här studien ska bidra till att finna en lägsta niv? för vilka utsläpp som kan tolereras utan att ge hälsoeffekter.
I projektet medarbetar ocks? professorn och cellbiologen Eva Särndahl vid Örebro universitet och fil dr Lena Andersson, Arbets- och miljömedicin. En referensgrupp med representanter fr?n industrin, facket och Arbetsmiljöverket kommer att bildas.
? Det är särskilt viktigt att kunna ta tillvara möjligheterna till en förändrad syn p? vilka gränsvärden för partikelexponering som det här projektet erbjuder, säger H?kan Westberg.

Forskningsmiljön

Forskningen är knuten till forskningsmiljön Inflammatory Response and Infection Susceptibility Centre, iRiSC, som best?r av forskare vid Örebro universitet och Örebro universitetssjukhus. Den omfattar ocks? samarbete med flera nationella och internationella forskargrupper. Forskningen undersöker kroppens immunförsvar vid inflammation orsakad av bakterier och andra främmande ämnen för att kunna förklara varför immunförsvaret reagerar olika hos olika individer och hur det kan p?verkas att fungera bättre. Forskningen kan identifiera riskindivider samt ger möjlighet till prevention och kontroll av till exempel ohälsosamma arbetsmiljöer.

Mangan i svetsrök
Forskarna vid Arbets- och miljömedicinska kliniken finns ocks? med i ett projekt om hur mangan i svetsrök p?verkar svetsare och deras hjärnor. Det projektet, som f?tt et bidrag fr?n Forte p? 3,9 miljoner kronor, leds fr?n institutionen för tillämpad miljövetenskap vid Stockholms universitet.
Forte är en statlig myndighet under Socialdepartementet och finansierar forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd.
Kontakt: H?kan Westberg, Tel: 019-6022493, E-post: [email protected]
Örebro universitet är ett modernt lärosäte med ämnesmässig bredd. Här finns cirka 17 000 studenter och 1 200 medarbetare. Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik,
samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, v?rd, medicin, undervisning, musik, idrott, restaurang och hotell. www.oru.se0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy