SE

Vill locka fler kvinnor att skriva p? Wikipedia

Nio av tio som skriver p? Wikipedia är män. Det vill Sara Mörtsell fr?n organisationen bakom uppslagsverket ändra p?. Ig?r träffade hon WinIT i Ume? för att locka fler kvinnor att börja skriva.
Enligt en undersökning fr?n 2011 är mer än 90 procent av de som skapar ett användarkonto p? Wikipedia män. Det är ett problem, menar Sara Mörtsell, utbildningsansvarig i Sverige för Wikipedia. Nu ?ker hon landet runt till organisationer, skolor och utbildningar för att locka fler kvinnor att vara med och skriva artiklar till uppslagsverket.
Ig?r gästade Sara Mörtsell WinIT i Ume?, som är en del av ett större nätverk i Sverige som samlar kvinnor inom it-branschen. Med n?gra träffar per termin träffas deltagarna för att inspirera varandra och lyssna till kunniga föreläsare i it-fr?gor.
Nätverket drivs av Sogeti men varje träff har en särskild inbjudare och denna g?ng var det institutionen för Informatik vid Ume? universitet som öppnade sina lokaler, n?got som uppskattades av m?nga av deltagarna eftersom flera av dem utbildat sig vid institutionen eller vid n?gon annan utbildning p? universitetet.
Mänsklighetens samlade kunskap
Ett 30-tal kvinnor fr?n olika företag och organisationer trotsade det första snöovädret för att vara med och lyssna till Sara Mörtsell som menar att Wikipedia är en fantastisk möjlighet att bygga upp ett verk kring mänsklighetens samlade kunskap. Vem som helst kan skapa ett användarkonto och lägga upp en artikel som sedan kollektivt granskas av övriga användare. Det är denna granskning som Sara Mörtsell under kvällen betonar som viktig. Kolla källor, var medveten om vem som skriver och vilka ämnen som tas upp är n?gra punkter hon pekade p?.
Och inte minst att inse att kvinnor som skriver är i en s?dan minoritet. Med en mycket konkret workshop tillsammans med Mörtsells föreläsning fick de kvinnor som samlats till WinIT-kvällen själva skapa användarkonton och direkt pröva p? att redigera i artiklar och fundera över egna artiklar att skriva.
Locka fler kvinnor att skriva
? Jag vill träffa kvinnor som är intresserade p? detta sätt. Men ocks? vara ute p? utbildningar och f? fler att ta upp detta med studenter och elever.
Varför är det d? s? f? kvinnor som skriver p? Wikipedia?
? Delvis tror jag det har att göra i ett ursprung i en open source-rörelse som fr?n början varit mycket mansdominerad. Delvis har det ocks? att göra med det traditionella i att män oftast skrivit i v?ra uppslagsverk, säger Sara Mörtsell.
Vad skulle det d? innebära om fler kvinnor börjar skriva p? Wikipedia?
? Jag tror att man kommer att f? ett mycket rikare inneh?ll med ett bredare perspektiv. Jag är intresserad av att inkludera fler röster och f? fler ögon som kan granska artiklarna. Men det handlar inte bara om kön utan det gäller alla perspektiv. Wikipedia vill vara mänsklighetens samlade kunskap och d? m?ste det inbegripa människor av alla slag, säger Sara Mörtsell.
Samverkan med Informatik
Under kvällen berättade även Katrin Jonsson och Karin Danielsson Öberg fr?n Informatik om den breda samverkan som institutionen har med företag inom en mängd olika branscher. Det sker exempelvis genom gästföreläsningar av inbjudna företag, företagsbesök, projektarbeten och examensuppgifter. Flera konkreta exempel gavs p? hur studenter f?r jobba nära företag och organisationer och p? s? sätt f? insikt i deras verksamhet samtidigt som organisationerna f?r nya perspektiv p? sina arbeten.
? Det blir allt mer vanligt med det vi kallar live case med en extern uppdragsgivare som studenterna f?r jobba med, säger Katrin Jonsson.

Text och foto: Mikael Hansson

InfoTech Ume? är en strategisk satsning inom Uminova Innovation för att marknadsföra och utveckla innovationsmiljön för IT i regionen. Vi jobbar för att ge innovativa människor, företag och organisationer i regionen bästa möjliga stöd att utveckla idéer till IT-Innovationer och framg?ngsrika företag.

Satsningen finansieras av Ume? Kommun, Ume? Universitet, Region Västerbotten, Västerbottens Läns Landsting och EU:s regionala utvecklingsfond.613220Skicka som e-post
Share this

Similar Posts