Vinner pris för att rädda datacenter fr?n att g? ner

Datacenter f?r inte krascha och g? ner. Att bygga in riskhantering är därför en viktig ?tgärd. Forskare i Ume? har nu vunnit pris för en artikel om hur överbokning av datacenter kan hanteras s? att inga applikationer kraschar.
Det är Ume?forskarna Luis Tomas, Cristian Klein, Johan Tordsson och Francisco Hernandez-Rodriguez vid institutionen för datavetenskap, Ume? universitet, som tagit fram ny teknik för att hantera risker för överbokning av resurser vid datacenter. Deras artikel The straw that broke the camel?s back: safe cloud overbooking with application brownout uts?gs nyligen till Best Paper vid en stor internationell konferens om molnforskning.
Möjligt att överboka
Luis Tomas och Johan Tordsson har arbetat i snart tv? ?r med överbokning, det vill säga hur ett datacenter genom smart multiplexing kan köra fler applikationer och tjänster än vad det egentligen finns h?rdvarukapacitet för. Med hjälp av algoritmer för att prediktera framtida belastning tas välavvägda beslut om en ny applikation ska startas eller inte, och även vilka servrar som ska användas för en viss applikation.
Kan hantera överbelastning
I ungefär lika l?ng tid har Cristian Klein och Francisco Hernandez-Rodriguez tillsammans med forskare fr?n Lunds Universitet inom ramen för det VR-finansierade Cloud Control-projektet arbetat med Brownout, en metod för att bygga robustare molnapplikationer. Termen är l?nad fr?n kraftindustrin, där en brownout är en tillfällig minskning i spänning som genomförs för att undvika totala strömavbrott ? blackouts. P? motsvarande sätt möjliggör den nya tekniken att moln-applikationer temporärt kan nedgradera sin kvalitet för att kunna fortsätta fungera under överbelastning.
Prisbelönad artikel
I den prisbelönade artikeln kombineras dessa tv? tekniker s? att ett datacenter kan överbokas säkert, och om kapaciteten mot förmodan tillfälligt tar slut kan brownout användas för att säkerställa att ingen applikation kraschar. En utförlig utvärdering med webservrar visar att den kombinerade metoden förbättrar s?väl prestandan hos applikationer som höjer utnyttjandegraden i ett datacenter.
Det var vid The International Conference on Cloud and Autonomic Computing (CAC 2014) som artikeln presenterades.

InfoTech Ume? är en strategisk satsning inom Uminova Innovation för att marknadsföra och utveckla innovationsmiljön för IT i regionen. Vi jobbar för att ge innovativa människor, företag och organisationer i regionen bästa möjliga stöd att utveckla idéer till IT-Innovationer och framg?ngsrika företag.

Satsningen finansieras av Ume? Kommun, Ume? Universitet, Region Västerbotten, Västerbottens Läns Landsting och EU:s regionala utvecklingsfond.
0000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top