Training

Vinnerne av Self Service Awards 2011

Jan Fridén, Jury formann Self Service Awards 2011.I kveld ble ?rets vinnere av Self Service Awards k?ret p? Cirkus i Stockholm. Det er delt ut priser i kategoriene ?rets strategiske support, ?rets migrering og ?rets nykommer. ComAround vil gjerne takke alle nominerte for den gode jobben og det store engasjementet.
Self Service Awards er en ?rlig utmerkelse for de bedriftene og organisasjonene i Sverige, Norge og Danmark som har lykkes best med ? st?tte og effektivisere supportarbeidet ved hjelp av nettbasert selvbetjening. Evalueringen er basert p? det siste ?rets prestasjoner blant de mer enn 500 bedriftene og organisasjonene i Sverige, Norge og Danmark som benytter seg av plattformen ComAround Self Service?.
?rets vinnere og juryens begrunnelse:

?rets strategiske support:
Juryens begrunnelse:
Juryen har gitt prisen i kategorien “?rets strategiske support” til en organisasjon som har bygget opp en langsiktig og god st?tte for selvstudier innen IT og tatt initiativ til et vellykket samarbeid over grensene med andre fylkeskommuner som benytter seg av journalsystemet VAS.
Gjennom et velstrukturert og gjennomtenkt innhold har vinnerne klart ? n? ut p? en god m?te og gi sine ansatte innen omsorg og administrasjon en sv?rt god st?tte med over 600 publiserte veiledninger. Statistikken viser h?ye bes?kstall, en sv?rt god l?sningsgrad samt at den nettbaserte selvbetjeningen dekker et stort bruksomr?de. Organisasjonen utvikler stadig nye bruksomr?der, og portalen vokser med virksomheten.

Vinneren av ?rets strategiske support er Region Halland!

?rets migrering:
Juryens begrunnelse:
Juryen har gitt prisen i kategorien “?rets migrering” for et godt planlagt og utf?rt migreringsarbeid i forbindelse med overgangen til Office 2007 og innf?ringen av en ny mobill?sning. Med denne vellykkede migreringen i bagasjen vil vinnerne kunne bruke portalens kraft til kommende migreringen, n? f?rst ved overgangen til Windows 7. Juryen vil spesielt fremheve den h?ye l?sningsgraden og at veiledningene brukes flittig b?de av sluttbrukere og supportorganisasjonen i bedriften.

Vinneren av ?rets migrering er Volvo Aero!

?rets nykommer:
Juryens begrunnelse:
Juryen har gitt prisen i kategorien “?rets nykommer” til en bedrift som med sv?rt gode forberedelser, gjennomtenkt innhold og struktur har lagt det beste grunnlaget for en vellykket lansering allerede fra f?rste dag. Bedriftens nettbaserte selvbetjening har et stort bruksomr?de, og i tillegg til sluttbrukerst?tte brukes den ogs? av supportorganisasjonen til f.eks. oppl?ring av nye medarbeidere.
Bedriften har ved hjelp av sin nettbaserte selvbetjening klart ? redusere en ?kende mengde saker hos den bemannede supporten. Fremtiden ser lys ut med stadig flere l?ste saker p? nettet for hver m?ned. Allerede n? har vinneren av ??rets nykommer? planer om ? integrere selvbetjeningen med saksbehandlingssystemet og ? utvide innholdet i tjenesten for ? kunne tilby hjelp for enda flere forretningssystemer.

Vinneren av ?rets nykommer er Norsk Gjenvinning!

Hvis du ?nsker mer informasjon, kan du g? inn p? www.comaround.no/selfserviceawards eller kontakte:
Therese Walve, ComAround
E-post: [email protected]
Telefon: +46 8 580 886 31

Om oss
ComAround er markedsledende p? tjenester for nettbasert selvbetjening. I mer enn tjue ?r har vi utviklet smarte tjenester som gj?r at alle som sitter foran dataskjermen raskt og enkelt kan l?se sine problemer online. Bedrifter i over 130 land reduserer supportkostnadene og yter bedre service ved at de d?gnet rundt, hele ?ret, bruker ComAround Self Service?. Blant v?re kunder finner vi bedrifter som SIDA, Ericsson, Sandvik, Statoil, SEB, Skandia, IKEA samt et hundretall mindre bedrifter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy