SE

Vinsterna i friskolor mycket lägre än svenskarna tror

I en ny undersökning gjord av United Minds p? uppdrag av Svenskt Näringsliv uppskattar svenskarna vinsterna i företag som driver friskolor till mellan sex och ?tta g?nger högre än vad de faktiskt är.
? Det är lätt att först? att allmänheten blivit skeptisk till vinster hos friskolor om de tror att detta är sanningen. Debattens överdrivna p?st?enden om jättevinster har skapat en helt felaktig bild av de friskolor som drivs som företag, säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund.
Medianuppskattningen var att vinsten i friskolor l?g p? 25 kronor per hundralapp av tillförda skattemedel, och för frist?ende förskolor 20 kronor. I verkligheten är vinstniv?n 3 kronor per intjänad hundralapp.
Oavsett vilka partisympatier de tillfr?gade hade, överskattade samtliga vinstniv?erna kraftigt. Men de största överskattningarna gjordes av dem som sympatiserar med Vänsterpartiet. Bland dessa var mediangissningen att frist?ende skolor gör en vinst p? 31 kronor per satsad hundralapp av skattemedel, allts? tio g?nger högre än den verkliga niv?n.
? Det är tydligt att politiker och medier starkt har p?verkat människors uppfattning om vinster i välfärden. Uppfattningarna glider allt längre bort fr?n verkligheten. Vänsterpartiets och Socialdemokraternas väljare har mest skev uppfattning, men även allianssympatisörer gissar väldigt högt, säger Claes Nyberg.
Frist?ende förskolor och skolor drivs ofta med sm? marginaler och mindre än en tredjedel av eventuell vinst (0,76 % 2012) delas ut till ägarna. De 50 största företagen gjorde inga vinstutdelningar alls 2012. Marginalerna är mycket lägre än näringslivet i övrigt.

Läs mer om undersökningen p? Svenskt Näringslivs webbplats:
http://www.svensktnaringsliv.se/valfard/?fb_action_ids=10152216010447005&fb_action_types=og.recommends&fb_ref=.U58XrfEOxVs.like
Här finns Friskolornas riksförbunds genomg?ng av samtliga aktiebolag som driver frist?ende förskolor och skolor 2012:
http://www.friskola.se/opinion/nyheter/ekonomifakta-om-fristaende-forskolor-och-skolor
Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för frist?ende förskolor och skolor. Vi ansluter förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Förbundet har idag cirka 600 medlemmar som tillsammans driver cirka 1000 enheter. Till v?ra viktigaste uppgifter hör att bilda opinion och skapa först?else bland allmänheten för v?ra medlemmars verksamhet. 146267420Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Maritha Sedvallson   #OVK   #Socialstyrelsens Milj