SE

Vitlycke museum agerar värd när nätverket för Sveriges Världsarv träffas.

Överallt p? jorden har människor ristat och m?lat p? berghällar och i grottor. I Tanum i norra Bohuslän har människor fr?n brons?ldern huggit in tusentals bilder i landskapets släta berghällar. Denna förhistoriska bildskatt är s? inneh?llsrik och säregen att den finns med bland världens samlade kulturarv p? Unesco:s Världsarvslista. Världsarvet Tanums hällristningar firar i ?r 20-?rsjubileum och Vitlycke museum är nästa vecka värd för den nationella nätverksträffen för Sveriges Värdsarv som p?g?r mellan 14-16 oktober.
När UNESCO 1994 placerade Tanums hällristningar p? världsarvslistan s? blev omr?det en angelägenhet för hela mänskligheten. N?got att förundras över, att v?rda och att bevara för kommande generationer. I ?r firar Tanums hällristningar 20 ?r som Världsarv och är därför extra glada över att f? vara värdar för Världsarv i Sveriges nätverksträff p? Vitlycke museum i Tanum.
Teman för ?rets nätverksträff är:
Sp?r 1 ? H?llbar besöksnäring
Vitlycke museum har ett nära samarbete med Västsvenska turistr?det som har det regionala uppdraget att med tydlig m?lsättning driva en h?llbar, och en för besöksnäringens aktörer liksom samhället i stort, gynnsam ekonomisk utveckling. Denna utveckling omfattar nöjda gäster, entreprenörskap och företagsutveckling, samt ett väl fungerande regionalt samarbete mellan offentlig verksamhet, privat näringsliv, forskning och utveckling. Denna m?lsättning stöder Västra Götalandsregionens vision om Det goda livet och regionens starka fokus p? turism som s?väl viktig näringslivsgren som tillväxtmotor i samhällsutvecklingen. Samtidigt är det viktigt att växa h?llbart, med rätt investering p? rätt plats för att inte äventyra känsliga natur- och kulturvärden.
Genom goda exempel och med föreläsare fr?n bland annat Swedish Wellcome s? hoppas vi kunna inspirera v?ra kollegor runt om i landet till att b?de utveckla och samtidigt värna ? the Outstanding Universal Values of the World Heritage Sites?.
Sp?r 2 ? Pedagogik
I januari 2007 startade Tanums kommun en förskola för 1-5 ?ringar p? Vitlycke museum. Förskolan är en l?ngsiktig samverkan mellan tv? organisationer ? Västarvet/Vitlycke museum och Tanums kommun. Utbyte och samverkan sker b?de p? organisationsniv? och i personalgruppen för att ge förskolan en natur- och kulturarvsprofil.
Pedagogerna i förskolan har utvecklat sin egen metodik där barnen f?r möjlighet att uppleva forntiden med alla sinnen. Här f?r man inte bara höra berättas om brons?ldern av kunniga och engagerade arkeologer och pedagoger, utan även se, känna, lukta och till och med smaka p? en liten bit av v?r historia genom praktiska övningar som hantverk och matlagning. Detta ger en djupare först?else för hur människans liv sett ut i en svunnen tid, stimulerar nyfikenheten och blir ett levande minne för barnen.
Under tv? dagar p?g?r föreläsningar och workshops med med ovanst?ende inriktningar – om h?llbar besöksnäring, destinationsutveckling och utomhuspedagogik med kulturarvet och landskapet som resurser för lärande. Nätverksträffen p?g?r mellan 14-16 oktober 2014 p? Vitlycke museum.
Värdar för Nätverksträffen 2014 är Förvaltningsr?det – Världsarvet Tanums Hällristningar och dess ing?ende parter, Regional utveckling i Västra Götalandsregionen, Tanums kommun och Länsstyrelsen Västra Götaland samt Vitlycke museum/Västarvet.
För fr?gor och mer information:
Aleka Karageorgopoulos,Vitlycke museum
Tfn: 0525-296 84
Mobil: 0706-74 49 09
E-post: [email protected]

Västarvet är Sveriges största förvaltning för natur- och kulturarv. Genom förebyggande och konsultativa insatser med fokus p? kulturmiljö, naturv?rd, arkeologi, konservering och slöjd bevarar vi natur- och kulturarvet – men bedriver ocks? ett framtidsinriktat utvecklingsarbete i hela Västra Götaland.

Västarvet driver verksamheten p? Bohusläns museum, Göteborgs Naturhistoriska museum, Lödöse museum, Forsviks Bruk, Slöjd & Byggnadsv?rd, Vänersborgs museum och Vitlycke museum. Läs mer om Västarvet p? www.vastarvet.se1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy