Vittra Ro?sjo?torp fa?r Gro?n Flagg

Idag firar na?stan 300 barn pa? Vittra Ro?sjo?torp i Sollentuna att ett a?rs arbete med miljo? har givit resultat ? en stor gro?n flagga fra?n Ha?ll Sverige Rent a?r belo?ningen. Det firades tidigare idag med en glad flaggceremoni pa? skolga?rden.

– Barnen a?r va?ldigt stolta o?ver allt de har a?stadkommit och det a?r klart att vi vill fira det, sa?ger Lubna Irfan, rektor pa? Ro?sjo?torp.
A?ven organisationen Ha?ll Sverige Rent a?r stolt ? de skriver sa? ha?r om skolans arbete: ?Ni har pa? ett mycket kreativt och varierat sa?tt jobbat med era utvecklingsomra?den, det har varit ett no?je att la?sa …vi a?r imponerade av ert genomta?nkta fo?rha?llningssa?tt och de nyfikenhet och vilja att la?ra som verkar finnas hos ba?de personal och elever?.
Alltihop bo?rjade fo?r ungefa?r ett a?r sedan. La?raren Janina Beckman tog initiativet.
– Fo?r mig handlar det om ett personligt intresse, jag brinner fo?r de ha?r fra?gorna och ka?nner ett ansvar att fo?rmedla ka?nslan av att vi alla kan vara med och pa?verka genom va?ra handlingar. Har vi la?rare ett engagemang fo?r miljo?fra?gor, a?r det va?ldigt la?tt att fa? med sig eleverna., sa?ger hon.
Vittra Ro?sjo?torp a?r en tva?spra?kig skola med internationell inriktning med a?rskurserna f- 6. Pa? skolan pratas svenska och engelska lika obehindrat av ba?de barn och pedagoger, ha?r finns ocksa? ett stort antal andra spra?k representerade. Som pa? alla skolor har man ett elevra?d och ett matra?d. Ha?r finns dock ytterligare ett ra?d ? miljo?ra?det. I det sitter representanter fra?n fo?rskolan upp till a?rskurs sex. Tove Roos ga?r i a?rskurs tre och a?r en av miljo?ra?dsrepresentanterna.
– Det a?r viktigt och det a?r roligt, alla ha?r vill vara med och go?ra miljo?n ba?ttre, sa?ger hon.
Skolans rektor ser arbetet med Gro?n Flagg som en viktig del av skolans verksamhet.
– Nu bo?rjar na?sta fas, den ha?r flaggan a?r inget man bara fa?r, man ma?ste fo?rtja?na den hela tiden. Vi la?ter miljo?arbetet pa?verka allt vi go?r varje dag. Papperskorgarna i klassrummen a?r miljo?papperskorgar da?r man sorterar ra?tt direkt, vi har olika teman da?r kretslopp varit ett, nu startar vi med na?rmiljo?n. Nyckeln fo?r att lyckas a?r att ta med fra?gan in i allt annat arbete vi go?r, sa?ger Lubna Irfan.
Med pa? ceremonin pa? skolga?rden a?r ocksa? Maria Stockhaus, som a?r kommunalra?d (m) i Sollentuna. Tva? fra?gor sta?r mycket ho?gt pa? hennes lista, det a?r skolfra?gor och miljo?fra?gor. Hon kommer att ta med sig ba?da na?r hon nu byter uppdrag till riksdagen, da?r hon blev inro?stad vid valet fo?r na?gra veckor sedan.
– Jag tycker det a?r fantastiskt kul att Vittra Ro?sjo?torp fa?tt den ha?r utma?rkelsen, sa?ger hon.
– Det ha?r visar att skolan bryr sig, att de lyckats i sitt arbete, det a?r na?got de verkligen kan vara stolta o?ver.
Vill du la?sa mer om Gro?n Flagg, som a?r Ha?ll Sverige Rents arbete i fo?rskolan och skolan, kan du go?ra det ha?r:
http://www.hsr.se/sites/default/files/gronflagg_skolan_foraldrar.pdf

Med starkt engagemang och pedagogik i framkant lockar vi fram nyfikenheten hos v?ra barn och elever. Det skapar trygga individer, goda kunskapsresultat och ett livsl?ngt lärande. Vittra är en idédriven organisation och finns p? 27 platser i Sverige, fr?n Malmö i söder till Upplands Väsby i norr.

010000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top