SE

WHO m?ste se över riktlinjer för dricksvatten

Ingegerd Rosborg, forskare vid KTH, har precis skrivit en bok om dricksvatten. I den tar hon bland annat upp problem som finns beträffande brist p? mineraler i dricksvatten samt obalans som kan r?da mineralerna emellan.
? Vi f?r skärpa oss om vi ska skryta med att vi har världens bästa dricksvatten, säger Ingegerd Rosborg.

Hon konstaterar att myten om att Sverige är ett av de länder som har bäst dricksvatten troligen grundar sig p? att det p? grund av v?rt hittills kalla klimat varit fritt fr?n mikroorganismer, framför allt bakterier. Men det säger ingenting om hur det ser ut när det kommer till viktiga mineraler som exempelvis magnesium och kalcium.
? Ta ett landskap som Sk?ne. Där finns det utmärkt grundvatten p? m?nga platser ur ett hälsoperspektiv. Men när medborgarna hör av sig och klagar p? kalkutfällningar sätter kommunen ifr?ga snabbt in en avhärdningprocess, vilken ofta tar bort nästan allt kalcium ur vattnet, säger Ingegerd Rosborg, forskare p? avdelningen för mark- och vattenteknik p? KTH.
Kalciumet behövs framför allt för skelett, tänder och hjärta, men det har även en skyddande effekt mot en rad toxiska ämnen, bland annat uran, vilken kan förekomma i dricksvatten. Det är inte heller bra med en obalans mellan kalcium och magnesium i vatten. Detta kan leda till en felaktig balans i kroppens, vilket i sin tur kan ge hälsoproblem.
? Vid förekomst av uran i vattnet blir uranet ännu giftigare om kalciumet har avlägsnats. De delar nämligen transportproteiner i blodet och intar samma platser i skelettet, säger Ingegerd Rosborg.
En annan aspekt är att en total avsaknad av mineraler i vattnet inte bara p?verkar tillförseln av dem till människokroppen, tillägger Ingegerd Rosborg. Totalt minerallöst vatten kan ocks? dränera kroppen p? mineraler.
Hennes bok heter “Drinking water minerals and mineral balance”. I den redovisar hon just betydelsen av mineraler i dricksvatten.
? Världshälsoorganisationen WHO m?ste revidera sina riktlinjer för dricksvatten s? att dessa inte bara redovisar de övre gränsvärdena för halter av giftiga ämnen eller ämnen som ger upphov till korrosion eller utfällningar. Riktlinjerna bör även inneh?lla miniminiv?er för en rad nödvändiga mineraler, först och främst kalcium, magnesium, bikarbonat och sulfat. Riktlinjerna behöver ocks? ta upp det faktum att vattnets mineralinneh?ll bör beh?llas eller förbättras genom behandlingsmetoder, och inte tvärtom, säger Ingegerd Rosborg vidare.
Hon fortsätter med att berätta att en ny reglering av dricksvatten fr?n WHO skulle kunna förbättra hälsoläget framför allt för dem som ligger i underkant i mineralintag. Speciellt känsliga här är spädbarn, sjuka och äldre människor.
? Man har fram till idag bortsett fr?n vatten som bärare av mineraler, konstaterar Ingegerd Rosborg.
Det är emellertid inte bara kranvatten som riktlinjerna bör gälla för. Även flaskvatten borde ing?.
? Det g?r att f? i sig 2-3 g?nger dagsbehovet av vissa mineraler i flaskvatten. Den marknaden är inte alls reglerad, säger Ingegerd Rosborg.
Hon tillägger att s? kallat osmosvatten – det vill säga avsaltat vatten som exempelvis framställs p? öar i Stockholms skärg?rd, men ocks? säljs och serveras som bordsvatten över hela världen, helt saknar mineraler. S?dant dricksvatten är hälsov?dligt p? sikt, eller om man intar stora mängder under till exempel h?rt arbete eller sportande.
? Osmosvatten saknar till exempel magnesium. Det är ett mineral som alla människor behöver d? det ing?r i över 200 enzymer i v?r kropp och bidrar positivt till bland annat hjärt-/kärlssystem och benstommen, säger Ingegerd Rosborg.
Ingegerd Rosborgs egna studier som citeras har utförts vid KTH, Lunds tekniska högskola och Lunds universitet. I övrigt relateras till vetenskapliga studier fr?n hela världen sedan över 50 ?r.
Ingegerd Rosborg är huvudförfattare av boken, och ocks? redaktör. Ett flertal andra författare har dock ocks? bidragit, och dessa är Frantisek Kozisek, Olle Selinus, Margherita Ferrante, Dragana Jovanovic, B. Nihlg?rd, Vasant Soni, Asker Brenner, Kenneth M. Persson och Larry Russell
För mer information, kontakta Ingegerd Rosborg p? 070 – 880 28 91, [email protected] eller [email protected]

114100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Dzenan Sahovic   #FN   #FOI   #UNODA