Work Life: 40 prosent angrer studievalg

En ny unders?kelse fra ManpowerGroup viser at fire av ti personer angrer p? sitt utdanningsvalg.
Samtidig ser hele 84 prosent lyst p? framtidsutsiktene i sitt eget yrke.
Work Life-unders?kelsen, som er gjennomf?rt av Kairos Future p? vegne av ManpowerGroup, viser at mange hadde valgt en annen utdanning dersom de fikk muligheten til ? velge om igjen.

Blant n?v?rende studenter er ogs? andelen h?y, 22 prosent angrer p? studieretningen de har valgt. Kvinner angrer litt mer enn menn p? utdanningen, 42 prosent av kvinnene ville valgt en annen utdanning mot 27 prosent av mennene.

-Bruk alt du har l?rt
Unders?kelsen viser at h?ndverkere angrer mest p? utdanningsvalget, 67 prosent innen h?ndverksyrker hadde valgt annerledes om de fikk valgt om igjen. De som er mest forn?yde med utdanningen er de som jobber i Forskning og utvikling, 26 prosent ville valgt en annen utdanning, og innen ?konomi og finans samt ledelse er det 31 prosent som angrer utdanningen.

? Karriereren kan ta en annen retning enn det man ser for seg i studietiden og de tidlige jobb?rene. Husk bare p? at du f?r bruk for alt du har l?rt. Det viktigste du kan gj?re for ? lykkes i arbeidslivet er ? v?re tilpasningsdyktig, og s?ke etterutdanning og kursing som er relevant for din jobb og din arbeidsgiver, sier konsernsjef Maalfrid Brath, i ManpowerGroup Norge AS.
-Se muligheter
Mennesker i Nordland er mest forn?yd med valg av utdanning, her sier hele 70 prosent at de ikke ville ha valgt annerledes. I M?re og Romsdal finner vi dem som er minst forn?yd, her ville 50 prosent av de spurte ha valgt om igjen dersom de fikk mulighet til det.

Resultatene viser videre at 57 prosent av respondentene svarer at utdanningsvalget var gjennomtenkt. Blant n?v?rende studenter er andelen noe h?yere, 68 prosent svarer at deres valg var gjennomtenkt.

? V?r erfaring er ikke at det er de som planlegger mest som lykkes best i arbeidslivet. Personer som evner ? se muligheter der de er, og samtidig klarer ? tilpasse seg utfordringer som dukker opp, gj?r det bra. Vil man v?re garantert jobb etter studiene kan det v?re nyttig ? vite at det er stor mange p? ingeni?rer og vil v?re det i lang tid framover, sier Maalfrid Brath.

Personlig utvikling, faktakunnskap innen sitt utdanningsomr?de og analytisk kompetanse er det viktigste man f?r ut av utdanningen sin, if?lge respondentene. N?v?rende studenter rangerer ogs? kritisk tenkning h?yt p? skalaen. Den sosiale delen av studiene er mindre viktig for respondentene i denne unders?kelsen. Bygge vennskap og personlig nettverk, samt sosialt liv er noe som rangeres lavt.

Sterk tro p? jobbfremtiden
Til tross for at flere angrer p? studievalget sitt, mener 84 prosent at fremtidsutsiktene i eget yrke er gode. Troen p? gode jobbutsikter er sterkest innen h?ndverkeryrker hvor samtlige respondenter ser lyst p? egen jobbfremtid. Lavest er den innen lager, industri og transport hvor kun 53 prosent svarer det samme.
N?v?rende studenter er ogs? meget positive innstilt til jobbfremtiden, hele 91 prosent mener framtidsutsiktene er gode, i motsetning til de arbeidss?kende hvor kun 71 prosent svarer tilsvarende.

Blant fylkene troner Nordland p? topp med hele 94 prosent. Finnmark og Sogn og Fjordane f?lger tett etter med gode 92 prosent. St?rre pessimisme finner vi M?re og Romsdal hvor 78 prosent ser lyst p? jobbfremtiden og tilsvarende for Hedemark med 79 prosent.

? Det er god grunn til ? se positivt p? jobbmulighetene. Det vil v?re stor mangel p? arbeidskraft framover, og stor kamp om talentene, sier Maalfrid Brath.

Brath viser til at i ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for fjerde kvartal er det Nord-Norge som venter st?rst oppbemanning, og dette passer godt inn i bildet med at nordlendingenes sterke tro p? egen jobbfremtid.
Om ManpowerGroup
ManpowerGroup? er verdensledende i ? finne riktig bemanningsl?sning, basert p? menneskers potensiale og bedrifters ambisjoner. P? denne m?ten skaper vi ?Innovative Workforce Solutions?.

ManpowerGroup hjelper b?de sm? og store bedrifter i alle bransjer under varemerkene: ManpowerGroup Solutions, Experis, Manpower og Right Management.

Vi er lokalisert i mer enn 80 land over hele verden. Ved global forst?else og lokal kompetanse, ?ker vi v?re kunders suksess. Virksomheten i Norge genererer over 35 000 oppdrag ?rlig. Vi har kontorer i 35 byer og tettsteder og 11 000 medarbeidere knyttet til oss.

Authors

Related posts

Top