SE

Zeenat Rahman till Almedalen med Fryshuset ? diskuterar Europas främlingsfientlighet ur ett globalt perspektiv

? Vi har skapat ett givande samarbete med Sastra University i Indien. Deras kunskaper om sensormaterial har framg?ngsrikt kombinerats med v?ra erfarenheter av att kunna utveckla system för avancerade databeräkningar. Vi vill nu fortsätta arbetet med att utveckla en elektronisk näsa för livsmedelsindustrin, säger Amy Loutfi, docent och forskare vid Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem, AASS, vid Örebro universitet.
För tre ?r sedan fick Amy Loutfi tillsammans med framlidna professorn Silvia Coradeschi ett anslag p? drygt tre miljoner kronor fr?n Vinnova för att etablera ett samarbete med det indiska universitetet i Thanjavur i sydöstra Indien kring arbetet med en sensor, en elektronisk näsa. Instrumentet kontrollerar kvaliteten p? mat genom att mäta gaser i miljön kring maten.
Det var John Bosco Balaguru, vid Sastra University, som hade uppmärksammat dataforskningen under ledning av Silvia Coradeschi och sökte kontakt med Örebro universitet. Det ledde s? sm?ningom till Vinnova-projektet, som dels handlar om utveckling av den konstgjorda näsan, men inte minst om att etablera samarbetet mellan de tv? universiteten.
? Vi har gjort resor till Indien och vi har ocks? haft besök därifr?n. Sex indiska studenter har varit här för att läsa kurser till sina kandidatexamina, säger Amy Loutfi. Tre doktorander är knutna till projektet, tv? i Indien och en vid Örebro universitet.
Nanomaterial
Sastra University har stora kunskaper om material som används för att känna igen olika gaser.
? De hade ett nytt sensormaterial, som byggde p? nanoteknik, en zinkoxid, som sprayades p? sensorn. Problemet för dem var att det tog tio g?nger s? l?ng tid för deras instrument att analysera insamlade data fr?n mätningarna jämfört med existerande instrument.
Med kunskaperna fr?n Örebro universitet kunde tiden att analysera insamlad data kortas till n?gra minuter. Men samarbetat med Indien omfattar inte bara vetenskapliga aspekter, man riktar sig ocks? mot näringslivet, att utveckla ett instrument för att mäta matkvalitet, en elektronisk näsa som är användbar i olika miljöer. Konkret har det inneburit att en livsmedelsaffär i Örebro har haft en elektronisk näsa i ett utrymme där man förvarar kött för att det ska möras.
Fortsatt utveckling
? Vi vill bygga en modell för att se när det är bästa tillfället att ta ut köttet. Nu förvaras det i 14 dagar, men det kanske inte är det optimala. Vi hoppas kunna skapa ett instrument som kan berätta om köttets kvalitet med ett instrument som är mer sofistikerat än enbart datummärkning.
Informationen fr?n instrumentet i affären i Örebro gav data som kunde analyseras och berätta om olika händelser, forskarna kunde se att det varit olika aktiviteter i lokalen. Tillsammans med den gedigna sensorkompetens och med nya sensormaterial, som finns vid det indiska universitetet, vill Amy Loutfi se en fortsatt utveckling av de algoritmer som förbättrar möjligheterna att se olika mönster och tolka data för att mäta kvaliteten p? mat.
Trivdes och kom tillbaka
En av de första indiska studenterna, som kom till Örebro för att studera robotik är Chittaranjan S Srinivas. Han, som för enkelhetens skull kallas Chitt, trivdes s? bara att han nu är tillbaka för ytterligare ett halvt ?rs studier, nu om hur robotar kan agera med varandra. Han till och med sa upp sig fr?n ett arbete i Indien för att komma hit.
? Robotikutbildningen i Örebro är berömd. Amy Loutfi var i Indien och berättade om utbildningen här och det höjde förväntningarna, men det var änd? mycket bättre än vad jag trodde fr?n början.
? Här är ingen stress, man f?r reda p? m?let med utbildningen, men den sker under stor frihet och med stor omtänksamhet fr?n lärarna, säger han och berättar att han blivit antagen till doktorandutbildning vid Worer Polytechnic Institute utanför Boston i USA.
Duktiga studenter
Amy Loutfi säger ocks? att de indiska studenter som kommit till Örebro är ambitiösa.
? Det är extremt hög kvalitet, säger hon.
Vinnovaprojektet Assessment of Food Quality: An Embedded Approach är nu slutrapporterat. Utom det etablerade samarbetet med Indien har det lett b?de till att en ny mer avancerad sensor har utvecklats och förbättringar av metoder för artificiell intelligens.

Kontakt: Amy Loutfi, e-post: [email protected]

Örebro universitet är ett modernt lärosäte med ämnesmässig bredd. Här finns cirka 17 000 studenter och 1 200 medarbetare. Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik,
samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, v?rd, medicin, undervisning, musik, idrott, restaurang och hotell. www.oru.se0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris   #Kronprinsessan Victoria   #Maria Faresj Det   #Professor Faresj